NRK Meny
Normal

Mot et forbud mot import av gatehunder

Det går mot et forbud av import av gatehunder fra utlandet. Nå må du ha hatt hunden i hus i et halvt år før du tar den med hjem.

Gatehund fra Romania

En gatehund fra Romania som ikke får komme inn i Norge.

Foto: Per Foss / NRK

Forrige uke behandlet næringskomiteen et forslag fra Senterpartiet om å forby importering av gatehunder fra utlandet til Norge. Det var tverrpolitisk enighet om at regelverket skal strammes inn, slik at det nærmest blir umulig å importere gatehunder fra utlandet.

Redder gatehunder

Fare for folk og Fido

I 2012 ble EU-regelverket om friere import av dyr, tatt inn i EØS-reglene som Norge følger. Veterinærinstituttet, veterinærforeningen og Mattilsynet har lenge ment at mange av dyrene som importeres truer både dyrenes og menneskets helse.

Helserisiko

– Vi syns det blir meningsløst at det skal være så lett å importere dyr til Norge, når så mange kompetente mennesker fraråder dette, sier leder i næringskomiteen og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad.

Han mener at det til tross for små kontroller, ikke finnes noen garanti for at farlig smitte ikke blir med de importerte dyrene og truer både mennesker og dyr i Norge. Når dette utgir en stor helserisiko, mener Pollestad at det var på tide å iverksette tiltak.

– Det er påvist en rekke ganger at norske veterinærer har klart å stoppe påbegynte sykdommer hos importhunder. Dermed kommer spørsmålet om det også har kommet ting som vi enda ikke har oppdaget, sier Pollestad.

Senterpartiet valgte å legge vekk forslaget om å innføre et totalforbud, men fikk med seg næringskomiteen på å be Mattilsynet gjennomføre en innskjerping av importering.

Dette vil i realiteten bety at det vil bli nærmest umulig å gjennomføre import av hundene.

Saken skal behandles av Stortinget 28. mars, men det var tverrpolitisk enighet om forslaget da den ble behandlet av næringskomiteen.

– Dette mener vi er et meget godt resultat og at dette vil bidra til at vi kan fortsette å ha god dyrehelse og folkehelse, sier Pollestad.

Ulik bakterieflora

Dagens krav for importerte dyr er rabiesvaksine, ormekur, id-merke og pass. Regelverket som fungerte frem til 2012 besto av strengere krav og hundene måtte da gjennom karantene før de kom til Norge.

Veterinær Helene Sofie Marvik

BAKTERIER: Veterinær Helene Sofie Marvik mener bakterier og parasitter kan være den største faren ved importhunder.

Foto: Synne Elise Solli Sanderud / NRK

– Det er veldig lite som skal til før man kan ta med seg en hund hjem fra utlandet. Disse hundene sjekkes ikke for mange farlige parasitter og bakterier, sier Veterinær ved Vet Sentrum i Hamar, Helene Sofie Marvik.

Dyrene som kommer fra utlandet har en helt annen bakterieflora enn dyrene som befinner seg i Norge.De har også et annet forhold til antibiotikabruk på både dyr og mennesker, dette mener Helene kan være problematisk.

– Vi hadde et tilfelle med en bukoperasjon hos en hund som fikk en infeksjon i operasjonssåret. Denne reddet vi med antibiotika. Det viste seg i ettertid at hunden var en stamme som veterinærinstituttet tok vare på fordi den var så resistent, sier Marvik.