NRK Meny
Normal

Mener dødsulykke kunne vært unngått

I mai døde en 20 år gammel mann da han klatret på et arbeidstog og fikk strøm i seg. Foreldrenes advokat mener ulykken kunne vært unngått.

Ulykke ved jernbanen i Moelv

OMKOM: En 20 år gammel mann døde etter å ha kommet borti kjøreledningen over dette arbeidstoget, som sto parkert ved Moelv i Ringsaker.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Ulykke ved jernbanen i Moelv

PARKERT: Det 300 meter lange arbeidstoget sto parkert for natta, men strømmen i kjøreledningen var på.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Den tragiske ulykken skjedde natta den 8. mai i år, da tre ungdommer fra Ringsaker folkehøyskole var på vei hjem og fant ut at de ville klatre på arbeidstoget. Dovrebanen var stengt for normal trafikk og arbeidstoget sto parkert rett inntil vegen, like nedenfor folkehøgskolen.

Så kom en av de tre borti kjøreledningen over toget. Den hadde en spenning på 16.000 volt. De to andre forsøkte å hjelpe ham, men 20-åringen døde på stedet.

Flere ting kunne vært gjort annerledes

Foreldrenes advokat, Sven Knagenhjelm i Advokatforum, mener ulykken kunne vært unngått.

Ulykke ved ved Jernbanen i Moelv

HENLAGT: Politiet mener det ikke skjedde noe straffbart i forbindelse med ulykken og har henlagt saken.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Jeg kan vanskelig se nødvendigheten av at det skulle være høyspentstrøm på linja den kvelden ulykken skjedde. Og hvis det var tvingende nødvendig, så mener jeg det skulle vært et helt annet vakthold. Det var en vaktmann som satt i en bil og som av og til skulle foreta noen inspeksjoner, sier Knagenhjelm.

Han mener også det burde vært mulig å parkere toget på et mer øde sted.

Advokaten vil at Jernbaneverket skal akseptere at de har gjort et sikkerhetsbrudd og således har et ansvar for ulykken.

Politiet har henlagt saken

Både politiet, Havarikommisjonen og Jernbaneverkets egen uhellsgruppe undersøker saken. Politiet har gjort seg ferdige og henlagt saken.

– Basert på de opplysninger politiet har innhentet har vi besluttet å henlegge saken, i det vi ikke har funnet grunnlag for at det foreligger noe straffbart forhold, sier politiadvokat Sten Floor Nelson i Innlandet politidistrikt.

Leder i Havarikommisjonen Kurt Olsen

RAPPORT: Avdelingsleder i Havarikommisjonen, Kurt A. Olsen sier de vil levere sin rapport om ulykken på nyåret.

Foto: NRK

Det blir dermed opp til Havarikommisjonen å påpeke eventuelle feil og komme med råd om forbedringer til Jernbaneverket. Men heller ikke de har som mål å stille noen til ansvar for ulykken.

– Målet med vår undersøkelse er at aktørene skal lære av denne tragiske ulykken, og gjøre tiltak, slik at vi kan unngå at denne typen ulykker skjer i fremtiden, sier Kurt A. Olsen, avdelingsdirektør i Havarikommisjonen.

Vil hindre at det skjer igjen

Foreldrene til 20-åringen som døde og deres advokat er ikke opptatt av at noen skal straffes for det som skjedde, men de vil at Jernbaneverket skal ta ansvar.

– Foreldrene er opptatt av at slike ulykker ikke skal skje i fremtiden, så konsekvensen bør være at Jernbaneverket går gjennom regelverket sitt og gjør det enda tydeligere. Ellers vil JBV, etter vårt syn, ha et erstatningsansvar. Men det er ikke det viktigste for mine klienter. Det vil vi eventuelt komme tilbake til, sier Knagenhjelm.

Jernbaneverket ønsker ikke å svare på kritikken nå.

– Vi kan ikke uttale oss om saken før Havarikommisjonen har kommet med sin rapport om ulykken, sier kommunikasjonssjef Kjell Bakken.