Jernbaneverket vil se på sine rutiner etter høyspentulykke

– Dette er jo en fryktelig tragisk ulykke som går sterkt inn på oss i Jernbaneverket. Våre tanker går først og fremst til de familiene som nå er rammet. Det sier Kjell Bakken i Jernbaneverket.

Ulykke ved jernbanen i Moelv

ETTERFORSKES: Politiet og Statens havarikommisjon etterforsker nå omstendighetene rundt ulykken der en mann i 20-årene døde i en høyspentulykke.

Foto: Arne Sørenes / NRK

En mann i 20-årene døde etter å ha kommet i kontakt med en høyspentledning ved toglinjene i Moelv i Ringsaker i natt. Mannen var en av tre personer som klatret på et togsett.

Strømmen var tilkoblet med høyspent

Toget som sto parkert på Dovrebanen mellom Moelv og Rudshøgda i Ringsaker var rundt 350 meter langt og var et tog som ble brukt i vedlikeholdsarbeid på strekningen.

Det foregikk ikke arbeid på toglinja da ulykken skjedde. Strømmen på jernbanen var tilkoblet med 16.000 volt.

Politiet og Statens havarikommisjon vil nå undersøke omstendighetene rundt ulykken.

Jernbaneverket har også en egen analyseenhet som skal gjennomgå alt som har skjedd rundt ulykken. De skal lage sin egen rapport for intern oppfølging senere.

– Etterforskningen og alle undersøkelsene rundt det som er skjedd vil vise om det er nødvendig å endre de rutinene vi har i dag, sier Kjell Bakken i Jernbaneverket.

Vakt på ulykkesstedet

– Det er et høyspentanlegg og det er livsfarlig å komme i berøring med kjøreledningen, sier Bakken.

Han sier videre at det er vanlig at strømmen er tilkoblet selv om strekningen var stengt for vanlig togtrafikk på grunn av vedlikeholdsarbeid.

– Hvis strømmen skal fjernes er det en omfattende prosess og ikke hensiktsmessig å gjøre, sier Bakken.

Alle mastene langs jernbanelinja skal være markert med høyspent og livsfare. I tillegg har de fleste tog har også slik merking.

Er det noen spesiell merking på natten i et område som vedlikeholdes?

– Det er ikke spesielt merket, men det skal være en vaktmann på et tog hvis det er parkert under jernbane som er koblet til strøm.

Var det vakt på ulykkesstedet i natt?

– Etter det jeg har fått opplyst, var vakt også på dette vedlikeholdsanlegget i Moelv i natt, men ulykken blir nå etterforsket. Omstendighetene rundt dette må vi derfor komme tilbake til når alle rapporter foreligger, sier Bakken.

Arbeidstoget var parkert i boligområde

Arbeidstoget brukes til å fjerne pukk mellom sviller og skinner og det legges på ny pukk for å få mer stabil grunn.

Toget var parkert i et boligområde mellom Moelv og Rudshøgda da ulykken skjedde ved 03.30-tiden natt til søndag.

– Det er svært sjelden det skjer ulykker som denne, men vi hadde en tragisk ulykke tidlig på 2000-tallet der en tagger omkom på Filipstad i Oslo. Vi har også hatt to ulykker etter dette hvor folk er blitt sterkt skadet ved å klatre opp og fått strøm i seg, men nå må vi vente til etterforskningen er ferdig før vi ser nærmere på våre rutiner, sier Bakken.