NRK Meny
Normal

Legene prøver gjerne nye tiltak

Lederen for Allmennlegeforeningen, Kari Sollien, sier hennes medlemmer er åpne for å prøve ut nye tiltak som kan redusere sykefraværet.

Kari Sollien

Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen, sier det er viktig å huske at mange som opplever sosiale problemer i livet sitt faktisk utvikler psykisk eller fysisk sykdom.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Den norske legeforening / Thomas Barstad Eckhoff

– Vi har et felles mål om å få ned unødvendig sykefravær. Derfor er vi positive til å prøve nye tiltak og metoder som kan virke. Men det er også viktig at slike tiltak blir grundig evaluert for å finne ut om de er effektive eller ikke, sier Kari Sollien.

Hun mener funnene i den norsk-svenske undersøkelsen stemmer godt overens med hennes egne erfaringer.

- Halve sykefraværet har sosiale årsaker

Hun tror forslaget om at leger i større grad bør sende pasienter med sosiale problemer videre til bedriftshelsetjenesten kan ha noe for seg.

– Men det er viktig å huske at mange som opplever sosiale problemer i livet sitt faktisk utvikler psykisk eller fysisk sykdom, sier hun.

Sykemelder leger folk for lett?

– Det skjer sikkert, men det er ikke mitt hovedinntrykk. Leger sykemelder når både lege og pasient mener det er det beste. I tillegg er det jo et krav at pasienten faller innenfor det diagnosesystemet for sykdom som vi opererer med, sier hun.

Høyeste sykefravær i OECD-landene

Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i NAV sier undersøkelsen om sykemelding er interessant, og han mener man må tørre å diskutere flere forhold rundt det høye norske sykefraværet.

– Norge har det høyeste sykefraværet blant alle OECD-landene. Det som kommer fra i denne undersøkelsen er at mange sykemeldinger kanskje ikke tilfredsstiller kravene. Leger sykemelder kanskje mer enn det folketrygdens bestemmelser gir grunnlag for, sier han.

Gudbjørgsrud mener det er godt dokumentert at arbeidstakere med lange sykemeldingsperioder har store problemer med å komme tilbake i jobb, Han forteller at det i 2012 var 43000 personer i Norge som hadde vært sykemeldt i ett år. Da NAV undersøkte hvordan det var med dem seks måneder etter dette, var hele 80 prosent fortsatt ikke i jobb,

– Bør bruke graderte sykemeldinger

– I stedet var de gått over på langtidsytelser som arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon, Jeg tror det er veldig viktig at leger ikke sykemelder folk helt, men i stedet bruker graderte sykemeldinger der arbeidstaker delvis er på jobb. Det bør være utgangspunktet. Sykmeldinger bør brukes dersom pasienten blir mer frisk av å være passiv og hvile. Ikke ellers, sier han.

I dag holdes det såkalt dialogmøte når en arbeidstaker har vært sykemeldt i seks måneder. Da møtes arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV og fastlegen for å diskutere hva som kan gjøres for å få den sykemeldte tilbake i jobb.

– Dette møtet bør nok skje mye tidligere dersom det skal ha en god effekt. Tidlig oppfølging er helt avgjørende, mener Gudbjørgsrud.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

 • 137 dyr reddet ut i Ringsaker

  Totalt 137 dyr er reddet ut av driftsbygningen som raste sammen i Åsmarka i Ringsaker i Hedmark mandag. Politiet bekrefter at det ikke er flere levende dyr i det sammenraste bygget. Redningsmannskapene har i natt avsluttet arbeidet på stedet.

 • Fjøs har kollapset i Åsmarka

  Taket til et fjøs med over 100 storfe har kollapset i Åsmarka i Ringsaker. Det er uklart hvor mange dyr som har overlevd. Det pågår evakuering av dyra.

  Kart Åsmarka
 • – Listhaug må gå

  Hilde Ekeberg fra Oppland KrF og sentralstyremedlem i partiet, sier Erna Solberg nå må ta ansvar som regjeringssjef og rydde opp. Ekeberg mener KrFs vedtak om mistillit er riktig. – Listhaug har gått over streken, sier hun.

  Hilde Ekeberg