– Dagens veiutbygging er en ulempe

Høyre-leder Erna Solberg mener den rødgrønne regjeringen har ført en klattvis utbygging av riksveg 4 inn mot Oslo, som skaper flaskehalser og ulemper for trafikantene.

Riksveg 4

– Regjeringen har ført en klattvis utbygging av riksveg 4 inn mot Oslo, som skaper store ulemper for trafikantene på strekningen, mener Høyre-leder Erna Solberg.

Foto: Jan Egil Løvbak / NRK

Erna Solberg besøkte i dag Harestua som en del av valgkampen. Under besøket stod samferdsel øverst på plakaten, og Høyres statsministerkandidat langet ut mot regjeringens utbygging av riksveg 4.

Hun mener de rødgrønne har bidratt til en klattvis utbygging av veistrekningen mellom Hadeland og Oslo, i stedet for å fokusere på en helhetlig utbygging inn mot hovedstaden.

Må tenke langsiktig

Den delvise utbyggingen av vegstrekningen gjør at Nittedal i dag er en stor flaskehals for trafikken, og Solberg mener en slik klattvis utbygging fører til ulemper for trafikantene.

– Hvis man bare tenker på å finne løsninger for ett sted, for eksempel sentrum av Nittedal og løser det, men samtidig lager større problemer for dem som reiser gjennom Nittedal, så har man ikke hatt et langsiktig perspektiv, påpeker Høyre-lederen.

Solberg sier utbygging av vei må planlegges i sin helhet, hvor man må finne gode løsninger for sentrumsutbygging i for eksempel Nittedal, men samtidig bygge ut veien slik at trafikken kan gå raskt inn mot Oslo.

Erna Solberg på Harestua

Thomas og Hilde Jacobsen var vertskap for statsministerkandidat Erna Solberg under besøket på Harestua i dag. Lasse Lehre fra Oppland Høyre og regionkoordinator for Hadeland, Edvin Straume var også tilsende.

Foto: Dag Kessel / NRK

Vil utvikle storbyregionene

Høyres statsministerkandidat lovet en mer samordnet utbygging av både samferdsel og boligområder i Hadeland hvis det blir regjeringsskifte i september.

– For to år siden lanserte Høyre en strategi for å utvikle storbyregionene, som er bo- og arbeidsmarkedsregionene rundt Oslo og Bergen med utbygging av både vei og kollektivløsninger som vil legge til rette for å få på plass flere boligområder, forklarer Solberg.

Dette skal løses gjennom en modell som legger opp til et forpliktende samarbeid mellom staten og kommunene, noe hun mener ikke eksisterer hos den sittende regjeringen.

– Regjeringen legger opp til at staten dikterer hvordan utviklingen i kommunene skal være, mener Høyre-lederen.

– Vi må bruke bil

Det var mange som ville benytte anledningen til å påvirke det som kan bli den neste statsministeren i Norge. Thomas og Hilde Jacobsen var vertskapet når Solberg kom på hjemmebesøk i Harestua.

Hilde Jacobsen forklarte for henne at det viktigste for henne er et trygt og godt oppvekstmiljø for barna. Men hun sier samferdsel også er viktig for familien Jacobsen.

lokomotiv, Gjøvikbanen

Erna Solberg mener flere møtespor vil være med på å kunne effektivisere Gjøvikbanen.

Foto: NRK

– Man bør ha bil for å bo her, for den må brukes hvis en skal gjøre ting, som å handle for eksempel, forklarer Jacobsen.

For selv om Gjøvikbanen går forbi Harestua, så er den per i dag ikke et fullgodt alternativ til bilen.

– Jeg synes togene går for sjelden, i tillegg så er det billigere for vår familie å ta bilen inn til Oslo for å dra på kino, enn det er å betale for togbillettene, sier Jacobsen.

Bygge flere møtespor

Solberg var også inne på ulike tiltak for å forbedre Gjøvikbanen, slik at det kan kjøres flere avganger.

– Flere møtespor vil kunne øke antallet avganger på Gjøvikbanen. I tillegg så må traseen effektiviseres. Per i dag gå den gjennom Nordmarka, men det må bli en lengre diskusjon på om Gjøvik-banen bør fortsette å gå der, slår Solberg fast.

Hvordan det skal finansieres gikk hun ikke videre inn på, men hun påpekte at anbudssystemet for Gjøvikbanen har vært en suksess, og la til at det viktigste er prinsippet om konkurranseutsetting av slike tjenester.