Kvinne (56) dømt til tre års fengsel for bankbedrageri

Kvinnen fra Hedmark er funnet skyldig i 67 tilfeller av grovt bedrageri og 37 tilfeller av dokumentforfalskning. Hun svindlet banker for 16,8 millioner kroner mens hun selv var ansatt i en av bankene.

Sparebanken Hedmark, hovedkontoret i Hamar

Kvinnen som er dømt for 67 tilfeller av bankbedragerier, jobbet selv i Sparebanken Hedmark.

Foto: Harald Chr. Eiken / NRK

Kvinnen fra Hedmark var tiltalt for å ha svindlet banker for 16,8 millioner kroner og for forsøk på det samme for 2,7 millioner kroner. I tillegg var hun tiltalt for 37 tilfeller av dokumentforfalskning.

107 punkter i tiltalen

Kvinnen fikk lån hos cirka 30 banker og låneinstitusjoner ved å forfalske selvangivelser, underskrifter og justerte lønnsslipper. Ifølge dommen skjedde bedrageriene fra 2006 til 2011, da kvinnen jobbet i Sparebanken Hedmark.

Richard Røed, Ole Drægni

Aktor i saken, Richard Røed, i samtale med kvinnens forsvarer Ole Drægni.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Under rettssaken mot kvinnen kom det blant annet fram at hun nedjusterte gjeldsbeløpet på selvangivelser fordi det gjorde det enklere å få lån.

Tiltalen mot kvinnen inneholdt over 100 punkter fordelt på tre tiltaleposter, 67 tilfeller av grovt bedrageri, to tilfeller av forsøk på grovt bedrageri og 37 tilfeller av dokumentforfalskning.

Over 30 banker og finansieringsbedrifter ble rammet av svindelen.

Holdt på i over fem år

Kvinnen nektet straffskyld på mange av punktene. Stort sett sa hun at hun ikke husket da dommeren spurte om hun nektet straffskyld eller ikke.

Nå er hun funnet skyldig på alle punktene og dømt til fengsel i tre år.

Sør-Østerdal tingrett skriver i dommen at aktiviteten hennes viser et sterkt og vedvarende forsett, og at hun sluttet med bedrageriene først da hun ble oppdaget.

«Det er intet som tyder på at domfelte hadde noe ønske om å avslutte sin aktivitet», står det i dommen.

– Presset av datteren

I retten forklarte kvinnen at hun følte seg presset av datteren til å ta opp lån for å gi henne penger.

Skjerpende at hun jobbet i bank

Sør-Østerdal tingrett mener kvinnen har utnyttet jobben sin i banken ved at hun bevisst har utnyttet kunnskapen sin til å få innvilget lån.

I skjerpende retning legges det også vekt på at flere av bedrageriene er utført ved hjelp av falske dokumenter.

«Tiltalte har på en profesjonell måte forfalsket både selvangivelser for seg selv, sin samboer, datter og tidligere svigersønn. Hensikten var at hun eller den personen det ble søkt lån for, skulle fremstå i en sterkere økonomisk situasjon enn den faktiske.»

Det er også skjerpende at hun gjennom flere år satte sin samboer i betydelig gjeldsansvar uten at han hadde kjennskap til det, står det i dommen.

Et år mindre enn aktor ba om

– Vi registrerer at det er en omfattende og grundig dom, og at påtalemyndigheten har fått medhold på alle punkter på skyldspørsmålet, sier aktor i saken, politiadvokat Richard Røed.

Han la ned påstand om fire års fengsel , hvorav et år gjøres betinget. Dommen i Sør-Østerdal tingrett på tre års fengsel er noe mildere, men i realiteten den samme.

– I forhold til ubetinget fengsel så er straffeforslaget det samme som den utmålte straffen, sier Røed.

Synes dommen er streng

Kvinnens forsvarer Ole Drægni mente at kvinnen måtte frikjennes for punktene som hun ikke husket og som hun nektet straffskyld på, og ellers dømmes på mildest mulig måte.

Kvinnen er ikke fornøyd med dommen, sier han i ettermiddag.

– Hun opplever dommen som streng, særlig tatt i betraktning alt det presset hun har vært utsatt for, sier advokat Ole Drægni.

Han forteller at kvinnen ikke har bestemt seg for om hun vil anke dommen ennå.