Dømt til fengsel for medvirkning til banksvindel

En mann i 50-årene fra Hedmark er dømt til 11 måneders fengsel for å ha hjulpet sin samboer til å ta opp lån i banker med falske dokumenter. Deler av straffen gjøres betinget.

Tinghuset i Elverum

Det er en lang dom på over 40 sider der Sør-Østerdal tingretten har gått igjennom punkt for punkt i tiltalen.

Foto: Linda Vespestad / NRK

I november ble mannens samboer dømt for å ha svindlet banker for til sammen cirka 17 millioner kroner ved å forfalske dokumenter.

Mange av lånepapirene var signert av mannen, og han ble dermed tiltalt for medvirkning.

Vurderer om de skal anke eller ikke

Han nektet straffskyld, og mente han ikke visste hva han signerte på. Samboeren sier hun lurte ham til å skrive under eller forfalsket underskriften hans.

Nå har Sør-Østerdal tingrett dømt mannen til 11 måneders fengsel, der fem måneder gjøres betinget med en prøvetid på to år.

– Han er fornøyd med punktene han er frikjent for, men ikke enig i punktene som han er dømt for. Vi har ikke tatt noen avgjørelse på om vi anker dommen, sier mannens forsvarer, advokat Øyvind Borg.

Heller ikke påtalemyndigheten har tatt stilling til om de anker eller ikke.

– Vi ser at vi har fått medhold på noen punkter, og på noen punkter ikke. Det tar vi til etterretning. Vi er uenige i de punktene vi ikke har fått medhold i, så får vi se om vi anker eller ikke, men det har vi ikke tatt stilling til foreløpig, sier aktor i saken, politiadvokat Richard Røed.

– Oppkonstruert

Mannen var tiltalt for å ha skrevet under på 23 av lånene. Tingretten har frikjent mannen for ti forhold, men dømt han for 13. Dette gjelder punkter der han erkjente at han underskrev, men sier han ikke visste hva han skrev under på.

Richard Røed, Øyvind Borg

Aktor Richard Røed og mannens forsvarer Øyvind Borg under rettssaken i Sør-Østerdal tingrett.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Retten tror ikke på mannens forklaring på disse punktene: «Etter rettens oppfatning fremstår tiltaltes forklaring om at han ikke visste hva han signerte på som oppkonstruert. Det fremgår etter rettens syn klart av lånedokumentene at dette er nettopp lånedokumenter.»

Videre skriver tingretten: «Retten finner det derfor bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte var klar over hvilke opplysninger som ble gitt, og at disse var uriktig.»

– Forfalsket underskrift

På flere av punktene der mannen er frikjent mener retten at bevisene viser at det var samboeren som søkte om lånene og forfalsket papirene, og det ikke er noen opplysninger om at mannen medvirket til låneopptakene eller visste om dem.

Blant annet skjedde dette ved at faks ble sendt fra kvinnens arbeidsplass. Retten mener også at det ved flere tilfeller var kvinnen som forfalsket hans underskrift.

«Etter bevisførselen er det rettens oppfatning at tiltalte ikke kan sies å ha medvirket til låneopptaket», skriver dommen på en av punktene der mannen er frikjent.

Retten finner det formildende at det er samboeren som har vært den styrende part, men at «tiltalte ved å gjøre seg så tilgjengelig som han har gjort, utvilsomt har hatt en avgjørende rolle for at bedrageriene lot seg gjennomføre så lett som de gjorde.»