Krever gigantvogntog på E6

Transportfirmaet Schenker vil bruke modulvogntog på 25,25 meter på E6 mellom Oslo og Trondheim, fordi det ofte er togstans på Dovrebanen.

Vogntog

Schenker taper penger på at Dovrebanen til stadighet må stenge, nå krever transportfirmaet at de får bruke gigantvogntog mellom Lillehammer og Oslo når toget står.

Foto: Colorbox

Det er tillatt å kjøre med modulvogntog fra Oslo til Lillehammer for at godstrafikken ikke skal utkonkurrere Dovrebanen, men Schenker krever at dette utvides videre til Trondheim.

– Første halvår i år så har Dovrebanen vært stort sett ute av drift 30 av 200 dager. Vi frykter Dovrebanen skal bryte sammen når høsttrafikken setter i gang for alvorlig og mye gods skal fraktes mellom Trondheim og Oslo. Da vil vi stå der uten bane, sier kommunikasjonssjef i Schenker, Einar Spurkeland.

En kriseløsning når toget står

Et modulvogntog kan være opptil 25,25 meter og veie inntil 60 tonn. Det finnes flere godkjente strekninger for de store vogntogene på blant annet E18, E16, E39, riksvei 4, riksvei 2 og riksvei 25.

Einar Spurkeland

Einar Spurkeland i Schenker.

Foto: Andrea Melby/NRK

Schenker vil som en kriseløsning, når Dovrebanen er stengt, åpne for at modulvogntogene også kan kjøre mellom Lillehammer og Trondheim.

– Hyppige driftsproblemer på Dovrebanen med stans i togtrafikken fører til store kostnader for næringslivets transporter, sier Spurkeland til NRK.

Han sier at Schenker foretrekker å bruke godstog og setter all godset fra Alnabru i Oslo på toget såfremt at toget går.

– Det har visst seg at toget har dårlig punktlighet, det er upålitelig, det er mye forsinkelser og stadig driftsavbrudd. Det fører til at vi må sette inn lastebil istedenfor. For å unngå å sette inn et stort antall lastebiler så ønsker vi å bruke modulvogntog som tar mer last enn et vanlig vogntog.

Forstår kravet

Nye EU-modulvogntog

Modulvogntogene kan være opptil 25,25 meter og veie 60 tonn.

Foto: Statens vegvesen

Jernbaneverket har forståelse for at transportselskapet Schenker AS ønsker å ta i bruk modulvogntog for å frakte gods mellom Oslo og Trondheim.

– Jeg har forståelse for at Schenker vurderer alternative løsninger. De har blitt rammet hardt av problemene som har vært på Dovrebanen med både flom, solslyng og andre hendelser som har ført til stengning, sier pressevakt i Jernbaneverket, Harry Korslund til NRK.

Han sier de jobber hardt for at jernbanen skal være et godt alternativ for godstrafikken. Ekstremværet i vår gjorde at Dovrebanen måtte stenges, men det jobbes kontinuerlig med å bedre jernbanelinja.

– Vi går på arbeidet hver dag med et mål for øye og det er at jernbanen skal være forutsigbar, til å stole på og vi står på for å holde åpningstida på et akseptabelt nivå. Så slår naturen til med ekstremvær som flom som skaper ekstra utfordringer for oss, sier Korslund.

Det er samferdselsdepartementet som må godkjenne bruken av modulvogntog mellom Lillehammer og Trondheim.