NRK Meny
Normal

Krever 3,7 millioner fra barnevernet i Gjøvik

Erstatningskravet fra advokat Marianne Stein (bildet) mot Gjøvik kommune viser at det totale beløpet er på 3,7 millioner kroner i den store barnevernssaken. Saken gjelder en serieovergriper i 40-årene, som fikk tillatelse av barnevernet til å ha samvær med et av sine egne barn uten tilsyn. Dermed kunne han uhindret gjøre nye overgrep.

Marianne Stein

Advokat Marianne Stein

Foto: Silje Josten Lien / NRK

NRK meldte tirsdag denne uka at det ville komme "millionkrav" mot kommunen i den aktuelle saken. Det var imidlertid ikke mulig å oppgi nøyaktig beløp fordi kommunen inntil da ikke ville gi innsyn i brevet fra advokat Marianne Stein.

Nå har imidlertid kommunen bestemt seg for å gi ut i en sladdet versjon av brevet, der taushetsbelagte opplysninger ikke framkommer.

Bekymringsmeldinger

I tillegg til den aktuelle hendelsen under samværet med et av barna, er det en sammenhengende historie av forsømmelser fra barnevernets side for begge barna siden 2001 som er bakgrunnen for det høye beløpet.

Det foreligger et stort antall bekymringsmeldinger og uttalelser fra helsepersonell i disse årene. I en eventuell rettssak må retten ta stilling til om det foreligger uaktsomhet fra barnevernets side, og om de hadde nok kunnskap til å iverksette tiltak som kunne forhindret den situasjonen barna er kommet i.

Uførhet etter overgrep

"Barnas situasjon er i dag vanskelig. Begge sliter med betydelige psykiske problemer", skriver Marianne Stein i brevet til kommunen.

Begge sliter med betydelige psykiske problemer.

Advokat Marianne Stein

Ved hjelp av erklæringer fra sakkyndige beskriver hun medisinsk uførhet og "tap i framtidig erverv og menerstatning".

Hun mener at det ene av barna har krav på litt over 1,4 millioner kroner, og det andre nesten 1,6 millioner. I tillegg kreves det oppreisningserstatning på 350.000 kroner for hver dem. Dermed er det totale erstatningskravet blitt litt over 3,7 milloner kroner.

Serieovergriper holdt på siden 2001

Faren deres ble i juli 2013 dømt til forvaring i ti år, med en minstetid på sju år, etter overgrep mot egne barn. I tillegg har han to andre dommer fra 2001 og 2010, der andres barn har vært ofrene.

Wenche Holm

Wenche Holm, barnevernleder i Gjøvik

Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Barnevernleder i Gjøvik, Wenche Holm, har så langt sagt at hun ikke vil kommentere saken. Det samme gjelder forvaltningsrådgiver Bjørnar Lilleby, som er saksbehandler for denne saken.

– Har ikke erkjent ansvar

Det betyr at det ikke er mulig å få et klart svar på om kommunen erkjenner ansvar i juridisk forstand.

Marianne Stein skriver imidlertid i sitt brev 25. september i år: "Gjøvik kommune har ikke erkjent ansvar, men meddelt at saken er oversendt kommunens forsikringsselskap for vurdering av om vilkårene for erstatning foreligger".

I tilsynssaken som Fylkesmannen i Oppland opprettet, har imidlertid kommunen kommet med en viss selvkritikk. "Det er lett i ettertid å se at det var et feilgrep å la far ha samvær med gutten uten tilsyn når vi nå også vet hva som skjedde", skriver barnevernleder Wenche Holm i et tilsvar til Fylkesmannen i august 2013.

Det som gjenstår å se, er om dette får betydning for den juridiske siden av saken, når kommunen etter hvert kommer med sitt svar på erstatningskravet.

Omorganisering av barnevernet

Denne og en rekke liknende saker har ført til krav fra lokalpolitikere om omorganisering av barnevernet i Gjøvik. I juni i år lovte rådmann Magnus Mathisen at hele organisasjonen skal gjennomgås fra topp til bunn.