Varsler jordskredfare i Hedmark og Oppland

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) advarer mot at det kan gå jordskred i enkelte dalstrøk i Hedmark og Oppland søndag på grunn av store nedbørsmengder.

Rangårdsjordet, Lillehammer

STYRTREGN: Her flommer vannet ved Skårsetgutua i Lillehammer etter et voldsomt styrtregn tidligere denne sommeren. Nå varsles det på nytt fare for store nedbørsmengder og jordskred i Hedmark og Oppland.

Foto: Ole Martin Ringlund

NVE har øket beredskapen til såkalt oransje aktsomhetsnivå i de to innlansfylkene, og jordskredvarslet gjelder spesifikt for dalfører med tidligere registrerte skred.

Bratte skråninger samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefaler.

NVEs skala for varsling av jordskredfare har fire nivåer der oransje er det nest mest alvorlige. Ved oransje aktsomhetsnivå ventes det flere store og små jordskred og/eller sørpeskred.

Ifølge pressemeldingen som ble sendt ut lørdag, er det usikkerhet knyttet til varslet. Årsaken er at nedbørsfordelingen og nedbørsmengden et usikker.

I ytterligere ni av landets fylker er aktsomhetsnivået for jordskred søndag på gult nivå. Det betyr at det ventes noen jordskred og/eller sørpeskred. Enkelte store hendelser kan forekomme.

Dette gjelder for fylkene Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold.

Usikkerhet rundt værvarslet

Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe ved Meteorologis institutt i Oslo opplyser at det denne gangen er vanskelig å forutse akkurat hvor det sterke regnværet kan komme og også hvor kraftig det kan bli.

Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe

Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe

Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix

– Vi har prognoser som spriker en god del. Det kan bli noen skikkelig kraftige skurer enkelte steder. Her vil det være store lokale forskjeller. Det ser ut til at regnværet kommer litt sent på søndag og kan vedvare ut over mandagen. Faktisk kan det vare en to-tre dager, sier han.

Det er varm, fuktig luft som kan utløse de kraftige regnskyllene. Hedmark og Oppland ligger an til å få mye av nedbøren, men store deler av Sør-Norge kan bli berørt, opplyser Alsvik Walløe.

Også politiet i Vestoppland gikk lørdag ut med en Twitter-advarsel om de store nedbørsmengdene som er ventet. Politiet oppfordrer innbyggere til å rense dreneringsveier og stikkrenner.