Ulvesaken i Høyesterett

Saken der fire menn ble dømt og en mann ble frikjent for ulovlig ulvejakt i Elverum skal opp i Høyesterett.

Tore M. Famestad, Helge Hartz, Jørn Mejdell Jakobsen, Steffen Brandstad, Kjetil Løvberg

FORSVARERNE: De fire mennene som ble dømt for ulovlig ulvejakt anket dommen fra Eidsivating lagmannsrett. Påtalemyndigheten anket i tillegg frifinnelsen av en mann. Her er de fem forsvarerne i lagmannsretten: Tore M. Famestad, Helge Hartz, Jørn Mejdell Jakobsen, Steffen Brandstad og Kjetil Løvberg.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Både påtalemyndigheten og forsvarerne til de dømte anket dommen fra Eidsivating lagmannsrett. Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet at Høyesterett skal behandle saken.

Økokrim fornøyd

Påtalemyndighetens anke gjelder lovanvendelsen og straffutmålingen, og omfatter alle de fem som var tiltalt i lagmannsretten.

– Økokrim ser fram til å prosedere den saken for Høyesterett, og belyse alle momenter som vi mener skal med. Det gjelder spørsmålet om truethet, oppdagelsesrisiko, alvoret i dette og så kan Høyesterett komme fram til rett straff for forsøk på å skyte ulv i ulvesonen, sier førstestatsadvokat Tarjei Istad.

Ulverettsak

FORNØYD: Førstestatsadvokat i Økokrim, Tarjei Istad, er fornøyd med at Høyesterett skal behandle ulvesaken.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Mennene var tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen, men ingen ble dømt for dette i lagmannsretten.

– Økokrim mener at lagmannsretten ikke tar feil av jussen, men flertallet i lagmannsretten vurderte bevisene annerledes enn påtalemyndigheten og bevisene kan ikke prøves på nytt i Høyesterett. Derfor har vi ikke anket over det.

Høyesterett må vurdere lovanvendelsen i saken. Tingretten dømte mennene etter straffelovens paragraf 152b som gjelder miljøkriminalitet med en strafferamme på seks år. Lagmannsretten var ikke enig, og brukte naturmangfoldlovens paragraf 15 som har en strafferamme på tre år.

Lavere straff

Dette førte til at fire av mennene fikk lavere straff i lagmannsretten enn i Sør-Østerdal tingrett og at én ble frikjent.

Ulv skutt ulovlig, mars 2014, i hedmark

Den hovedtiltalte er dømt for å ha skutt denne ulven under åtejakt på rev. Mannen har forklart at han trodde han skjøt en rev.

Foto: Bilde fra ulveskytterens mobiltelefon beslaglagt av Økokrim

Den hovedtiltalte ble dømt til ni måneders fengsel. Han ble fradømt jaktretten i fem år.

– Slik jeg ser det så er det ingen overraskelse at Høyesterett behandler saken, vi så tidlig at dette var en prinisippiel sak som ville havne der. Vi håper at Høyesterett stadfester lagmannsrettens dom da det gjelder lovanvendelsen, at man bruker naturmangfoldloven og ikke straffeloven, sier forsvarer Helge Hartz.

De tre andre jegerne fikk fengselsstraffer fra fire til fem måneder og tap av jaktrett i tre år.

– Kan slå tre ut veier

De dømte har anket straffutmålingen.

Advokat Steffen Brandstads klient, som ble dømt til fengsel i fire måneder, har i tillegg anket lovanvendelsen. Brandstad behandlingen kan slå ut tre veier for hans klient.

Helge hartz

FORSVARER: Helge Hartz forsvarer mannen som Økokrim anser som hovedmannen i saken.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det kan bli samme reaksjon som i lagmannsretten, strengere eller en mildere reaksjon så dette er spennende for min klient. Han skulle nok ønske at han var ferdig med saken for lengst, men når Høyesterett nå skal behandle anken så går vi på med opprettede ermer.

For streng

Advokat Tore Famestad sier hans klient også er glad for at Høyesterett behandle saken.

– Han ble dømt til fem måneders fengsel og mener straffen er for streng, så han er fornøyd at anken ble fremmet.

Det er foreløpig ikke bestemt når Høyesterett skal behandle saken.