Halv milliard til Innlandet

Hedmark og Oppland får tilsammen 493 millioner av regjeringens krisepakke. Her kan du se hvor mye din kommune får.

Penger

(Illustrasjon.)

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Regjeringen vil bruke i alt 20 milliarder kroner for å dempe de negative følgene av finanskrisa, ifølge stortingsproposisjonen om tiltakspakka.

I Hedmark får kommunene og fylkeskommunen til sammen 251 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon, mens Oppland får 242 millioner kroner.

Stortingspolitiker Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) svarte på spørsmål om krisepakka.

Samme som Katta

Innlands-fylkene får altså til sammen en halv milliard kroner. Til sammenlikning er det like mye som det kostet å bygge Hamar katedralskole, eller som det vil koste å bygge den nye flerbrukshallen i Elverum.

Regjeringens tiltakspakke betyr en satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene.

Alle fylker får mer penger til bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren får også kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

Les også: 52 krisemillioner til rv. 3

Det blir nettmøte med Sps stortingsrepresentant Trygve Magnus Slagsvold Vedum klokka 12.30. Send inn spørsmål allerede nå!

HEDMARK:

Tiltakspakken for Hedmark

  Kommune

 Vedlikeholdstilskudd
(1000 kroner)

 Frie inntekter
(1000 kroner)

Sum av kolonne 1 og 2

Kompensasjon for forventet skattesvikt
(1000 kroner)

Hedmark

127 193

41 557

168 750

43 722

Kongsvinger

11 651

3 600

15 250

3 787

Hamar

18 801

5 689

24 491

5 985

Ringsaker

21 669

6 655

28 325

7 002

Løten

 4 851

1 516

 6 367

1 595

Stange

12 652

3 944

16 595

4 149

Nord-Odal

 3 415

1 224

 4 639

1 288

Sør-Odal

 5 236

1 689

 6 925

1 777

Eidskog

 4 287

1 575

 5 862

1 657

Grue

 3 403

1 284

 4 687

1 351

Åsnes

 5 111

1 862

 6 973

1 959

Våler

 2 585

 922

 3 507

 970

Elverum

13 168

3 922

17 090

4 126

Trysil

 4 534

1 706

 6 240

1 795

Åmot

 2 873

1 016

 3 889

1 069

Stør-Elvdal

 1 800

 684

 2 484

 720

Rendalen

 1 334

 565

 1 899

 595

Engerdal

 974

 403

 1 376

 424

Tolga

 1 139

 437

 1 575

 459

Tynset

 3 614

1 295

 4 909

1 362

Alvdal

 1 598

 587

 2 185

 617

Folldal

 1 114

 435

 1 549

 458

Os

 1 385

 548

 1 933

 576

OPPLAND:

Tiltakspakken Oppland

Kommune

Vedlikeholdstilskudd
(1000 kroner)

Frie inntekter
(1000 kroner)

Sum av kolonne 1 og 2

Kompensasjon for forventet skattesvikt

Oppland

 123 311

 39 940

 163 251

 42 020

Lillehammer

 17 328

 5 195

 22 522

 5 465

Gjøvik

 19 067

 5 733

 24 800

 6 032

Dovre

  1 863

  686

  2 549

  721

Lesja

  1 463

 560

  2 023

  589

Skjåk

 1 553

  541

  2 094

  569

Lom

 1 614

  560

  2 174

  589

Vågå

  2 474

  912

  3 386

  959

Nord-Fron

  3 895

 1 290

  5 185

 1 357

Sel

  4 042

 1 406

  5 448

1 479

Sør-Fron

  2 116

  753

  2 868

  792

Ringebu

  3 026

 1 089

  4 115

 1 146

Øyer

  3 291

 1 049

  4 341

 1 104

Gausdal

  4 123

 1 379

   5 502

 1 450

Østre Toten

  9 682

 3 153

 12 835

 3 317

Vestre Toten

  8 508

 2 603

 11 111

 2 739

Jevnaker

  4 194

 1 303

  5 496

 1 370

Lunner

  5 750

 1 664

  7 415

 1 751

Gran

  8 868

 2 856

 11 723

 3 004

Søndre Land

  3 917

 1 319

  5 236

 1 388

Nordre Land

  4 453

 1 515

  5 968

 1 594

Sør-Aurdal

  2 137

  877

  3 014

  923

Etnedal

   925

  397

  1 322

  418

Nord-Aurdal

  4 345

 1 422

  5 767

 1 496

Vestre Slidre

  1 475

  507

  1 982

  534

Øystre Slidre

  2 132

  752

  2 885

  791

Vang

  1 069

  421

  1 490

  443