Statsadvokaten: – Gutt tiltalt for seksuelt overgrep mot liten gutt

En gutt under 18 år fra Hedmark er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en gutt som var åtte år.

Statsadvokat Jo Christian Jordet

ALVORLIG: Statsadvokat Jo Christan Jordet sier det er en alvorlig sak med tanke på de involvertes alder og forholdet som er begått.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Det er en alvorlig tiltale gutten må svare for da han møter i tingretten i oktober.

Han er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år, og den seksuelle omgangen var samleie.

– Alvorlig sak

Ifølge tiltalen skjedde overgrepet i november i fjor, og fornærmede var kun åtte år.

– Dette er en alvorlig sak både ut ifra forholdet som er begått og alderen til de to involverte, sier statsadvokat og aktor i saken, Jo Christian Jordet.

De to guttene kjenner hverandre fra før, og overgrepet som beskrives i tiltalen skjedde i et hus i Hedmark. Det var foresatte som kontaktet politiet om overgrepet.

Vanskelig

Forsvarer Jørn Meidell Jakobsen

FORSVARER: Advokat Jørn Mejdell Jakobsen er den tiltaltes forsvarer.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Guttens forsvarer, advokat Jørn Mejdell Jakobsen, vil foreløpig ikke si noe om hvordan hans klient stiller seg til tiltalen.

– Jeg vil ikke si noe om hans ståsted til det. Han har tatt en stilling i forbindelse med politiavhør, men jeg skal snart ha et forberedende møte med ham hvor vi vil gå inn på det spørsmålet. Så får vi se hva han svarer da rettssaken starter.

Mejdell Jakobsen sier det er en alvorlig tiltale som har satt sine spor hos sin klient.

– Han vil møte i retten og avgi sin forklaring når hovedforhandlingen kommer opp i tingretten, men utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken per i dag.

– Ung gjerningsmann

Gutten er tiltalt etter straffelovens paragraf 195 som i utgangspunktet har en strafferamme på inntil ti års fengsel.

– Siden gjerningsmannen er under 18 år så er det andre regler som gjelder for straffeutmålingen, sier statsadvokat Jordet.

Det er satt av to dager i tingretten til rettssaken.