NRK Meny
Normal

Frykter elever dropper ut av skolen på grunn av streik

To uker ut i skoleåret har flere tusen elever blitt rammet av den pågående lærerstreiken. Mange er nå bekymret for at streiken kan føre til at elever på videregående trinn dropper ut av skolen.

Streikevakt

LÆRERSTREIK KAN FØRE TIL AT ELEVER FALLER FRA: De videregående skolene i Hedmark er rammet hardt av den pågående lærerstreiken. Flere frykter det kan føre til at noen elever dropper ut av skolen.

Foto: Liv-Iren Bratterud / NRK

Rune Pedersen

TAPER PÅ LÆRERSTREIKEN: Runde Pedersen mener de svakeste elevene taper på streiken

Foto: Knut Røsrud / NRK

På Hamar katedralskole jobber miljøarbeider Rune Pedersen ekstra hard med å holde motivasjonen oppe blant de streikerammede elevene.

Katedralskolen er en av fem videregående skoler i Hedmark og Oppland som er rammet av den pågående lærerstreiken. Noen av elevene kan gå en hel skoledag uten å ha en eneste undervisningstime.

88 av skolens ansatte er tatt ut i streik. Det gjør at noen elever har delvis undervisning, mens noen av elevene ikke har noen undervisning i det hele tatt.

Pedersen frykter nå for konsekvensene det kan få for de svakeste elevene.

Ødelegger motivasjonen

Miljøarbeideren frykter at motivasjonen blant noen av elevene er i ferd med å synke, og at en langvarig streik kan føre til at noen elever dropper helt ut av skolen.

– De elevene som har et ekstra behov for god struktur, trygghet og forutsigbarhet er nok den elevgruppa som taper mest på lærerstreiken, sier Pedersen.

Og elevene på Hamar Katedralskole innrømmer at streiken ødelegger noe for motivasjonen til å møte opp på skolebenken.

– Jeg var ganske motivert før skolestart. Men nå kommer jeg bare på skolen for å være må en time tre ganger i uka. Det ødelegger jo litt, sier Erle Jonson.

Streikerammet elev

ØDELEGGER MOTIVASJONEN: Elev Erle Jonson sier manglende undervisning tærer på motivasjonen.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Rammer en tredjepart

Noen elever klarer å organisere seg til å møtes på skolen for å jobbe med fag selv om de ikke har undervisning.

Men mens lærerne streiker er rektor bekymret for konsekvenser for de elevene som sliter faglig og sosialt.

– Streiken rammer en tredjepart som vi helt klart er bekymret for. Jo lengre denne streiken pågår jo vanskeligere blir det kanskje for noen å finne igjen motivasjonen, sier rektor ved Hamar katedralskole, Stig Johannesen.

Foreløpig møter de aller fleste elevene opp til de undervisningstimene som er på skolen, men fylkesopplæringssjefen i Hedmark, Tore Gregersen, frykter at flere dropper ut av videregående skole hvis det vil bli flere uker uten undervisning.

– Det er åpenbart at dette kan få konsekvenser nettopp for gjennomføringssituasjonen i Hedmark, som nå er hardt rammet av streiken, sier Gregersen.

Oppmuntrer elevene

Og mens lærerorganisasjonene og KS strider om lærernes arbeidstidsavtale fortsetter miljøarbeideren med å oppsøke elevene på katedralskolen for å motivere dem til å bruke tiden på å lese sammen med andre elever.

Men han sier elevene begynner å bli bekymret for at streiken skal vare lenge.

– Jo lengre streiken varer, jo flere elever sier de er redde for å miste undervisningen og som er redde for hva som kan skje i forhold til det, sier Pedersen.

Miljøarbeidere jobber for å holde skolemotivasjonen oppe hos streikeramma elever. Frykten er at de dropper ut av videregående skole

FRYKTER LANGVARIG STREIK: Flere frykter en langvarig lærerstreik kan føre til at elever dropper ut fra skolen. Foto/redigering: Knut Røsrud