SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Anbefaler ikke salg av Staur gård

    Flertallet i Næringskomiteen på Stortinget går inn for at det ikke gis fullmakt til salg av Staur gård i Stange. Regjeringa vil selge gården som staten kjøpte i 1960 som er på 1000 mål. Gården er både teststasjon og forsøksgård for Graminor. Ordførar i Stange Nils A. Røhne, seier han er glad for nyheita og at han har hatt tett kontakt med Storberget både før og underveis.

    Staur Gård
    Foto: Mats Sparby / NRK