NRK Meny
Normal

Frifunnet for forsøk på bevisforspillelse i ulvesaken

Økokrim mente at mannen fra Sør-Østerdal skulle bidra med diesel for å bli kvitt en ulv som ble skutt i mars. Nå er han frifunnet av tingretten.

Tinghuset i Elverum

Sør-Østerdal tingrett i Elverum behandlet saken mot mannen denne uka.

Foto: Linda Vespestad

Økokrim mente at mannen ble spurt om å bidra med diesel for å bli kvitt en ulv som skal ha blitt skutt av en bekjent av ham. Mannen i 40-årene fikk dermed en bot på 20 000 kroner for å ha motarbeidet politiets etterforskning.

Mannen nektet å vedta bota. Tidligere i uke ble saken behandlet i Sør-Østerdal tingrett, som frifinner ham.

Oppfattet skyting som skrønehistorie

Han forklarte i retten at han oppfattet ulveskytingen som en skrønehistorie, og retten tror på mannens forklaring.

Han forklarte at han ble oppringt av en bekjent ved 07.30-tida den 14. mars i år. Han som ringte forklarte at han hadde skutt tre rever og «en diger en».

Den tiltalte forklarte i retten at han forsto at det var snakk om en ulv, men trodde ikke på at det var skutt en ulv. Bakgrunnen for dette var at han oppfattet han som ringte som en person som «skryter fælt og kommer med røverhistorier.».

Han mente også det var usannsynlig at man kunne skyte tre ulv på åte rett etter at tre rever ble skutt på samme sted.

Retten mener at telefonsamtalene mellom de to bærer preg av at tiltalte holder seg passiv, og er mest opptatt av sine egne gjøremål.

Tvilen skal komme tiltalte til gode

Det er et generelt prinsipp i strafferetten at en person skal bli bedømt etter de forestillinger vedkommende selv har om den faktiske situasjon.

Der med skal den tiltalte dømmes slik han oppfattet situasjonen i gjerningsøyeblikket.

På bakgrunn av tiltaltes forklaring og totalinntrykket av telefonsamtalene mellom de to: «er retten i tvil om tiltalte faktisk forsto eller holdt det for overveiende sannsynlig at det hadde funnet sted ulovlig felling av ulv, og at han i så tilfelle forsettlig og med hensikt forsøkte å medvirke til at bevis knyttet til dette ble tilintetgjort ved å bistå med diesel for å brenne ulveskrotten.»

Tingretten mener altså at det er tvil om at den tiltalte oppfattet ulveskytingen som reel, og at den tvilen skal komme den tiltalte til gode.

En annen mann er dømt til 16 dagers fengsel for å ha fraktet ulveskrotten til et uthus cirka to kilometer unna der den ble skutt i mars.

Han har anket straffeutmålingen, og saken behandles i Eidsivating lagmannsrett 9. januar. Mannen som skjøt ulven er også tiltalt i saken, og møter i Sør-Østerdal tingrett i mars.