Forsker: – Gammeldags å bygge ved Mjøsa

Transportforsker Aud Tennøy mener det er gammeldags å bygge et stort sykehus ved Mjøsbrua, godt utenfor de største bysentrene i Innlandet. Hun peker på at mange må pendle og at biltrafikken vil øke.

Aud Tenøy og kart

KRITISK: Forskningsleder Aud Tennøy (innfelt) er kritisk til plassering av nye, store offentlige arbeidsplasser utenfor byene. Sykehuset Innlandet vil bygge nytt hovedsykehus i Moelv, midt mellom Lillehammer, Hamar og Gjøvik.

Foto: NRK

Etter nesten 15 år med utredninger kunne sykehusdirektør Alice Beate Andersgaard komme med sin konklusjon fredag: Det bør bygges et nytt, stort hovedsykehus for Hedmark og Oppland, og dette bør plasseres ved Mjøsbrua.

De fleste tror sykehuset blir bygget på østsiden av brua, i Moelv, et tettsted med bystatus som har drøyt 4000 innbyggere. Alternativet er Biri rett på andre siden av brua, der det bor enda færre.

Hvis dette blir vedtatt blir dagens sykehus i Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum lagt ned eller kraftig redusert, og mange av dagens ansatte må pendle til det nye Mjøssykehuset.

Storsykehus i Moelv, Atelier Holthes illustrasjon

SLIK KAN DET BLI: Atelier Holthe har skissert hvordan et storsykehus i Moelv kan bli, på den tiltenkte tomta mellom sentrum og Mjøsa.

Foto: ATELIER HOLTHE V/BJØRN HOLTHE, MOELV / ILLUSTRASJON

– Mer biltrafikk og svekkede bysentrum

Forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt sier etablering av store nye arbeidsplasser utenfor byområder er i strid med mål om å redusere biltrafikken.

– Det er egentlig en ganske gammeldags måte å tenke på, sier forskeren.

Hun peker på at få bor i gå- og sykkelavstand og kollektivtilbudet ofte er dårlig.

Dessuten – store arbeidsplasser er viktige for utvikling av byene. Byutvikling blir et viktigere og viktigere mål ved etablering av nye, offentlige arbeidsplasser.

– Når man trekker arbeidsplasser ut av byene svekker det muligheten for å skape attraktive og levende sentrum, sier forskeren.

Saken skal behandles av styret i Sykehuset Innlandet neste uke, før saken oversendes til Helse Sør-Øst og til slutt til behandling i Stortinget. Sykehuset har en foreløpig kostnadsramme på 8 milliarder kroner.

Byordførere sterkt imot

De fire ordførerne i Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum gikk tidligere i høst ut med et felles utspill der de argumenterer mot en plassering ved Mjøsbrua – med mange av de samme argumentene som Tennøy.

Einar Busterud
Foto: Erlend Kester Moe / NRK

Hamar-ordfører Einar Busterud sa til og med at han heller vil at erkerivalen Gjøvik får et hovedsykehus for Innlandet enn at det plasseres ved Mjøsbrua, selv om det er lengre reisevei dit fra Hamar.

– Dette svekker alle byene rundt Mjøsa, sier Busterud.

Gjøvikordfører Bjørn Iddberg mener det ikke er utredet godt nok om det går an å bygge videre på sykehusene som er i dag.

Han vil beholde sykehuset i byen, selv om det bare er en halvtimes kjøretur fra Gjøvik sentrum til Moelv.

– I avstand har det ikke mye å si, men det har noe å si for samfunnsutviklingen på lang sikt, det er helt klart, sier Iddberg.