NRK Meny
Normal

Færre arbeidsledige i Innlandet i juli

Mens arbeidsledigheten stiger i store deler av landet, er den synkende i Hedmark og Oppland.

NAV

ØKENDE LEDIGHET: I hele landet var 85.400 personer registrert arbeidsledige ved utgangen av juli måned, noe som er 5.700 flere enn på same tidspunkt i fjor.

Foto: Hans Erik Weiby

Aller lavest er ledigheten i Oppland der kun 2,2 prosent av arbeidsstyrken stod uten jobb i juli måned. Også i Hedmark er situasjonen god med bare 2,7 prosent arbeidsledighet. Landsgjennomsnittet er på hele 3,1 prosent, viser ferske tall fra NAV.

Fungerende fylkesdirektør i NAV Hedmark John-Arne Birkeland forklarer det gode resultatet blant annet med at de i større grad har fått arbeidssøkere til å ta jobber også når den ligger et stykke unna bostedet.

– Vi har lykkes med å gjøre de arbeidsledige mer aktive i egen sak. Det vil si å lage aktivitetsplan og følge denne, samt søke på jobber og ta jobber som de får utenfor egen nærområde, sier John-Arne Birkeland til NRK.

2096 ledige i Oppland

I juli var det registrert 2096 helt ledige arbeidssøkere i Oppland, noe som er 147 færre enn i juli i fjor. I tillegg er det 877 såkalt delvis ledige i fylket og 207 arbeidssøkere i arbeidsrettede tiltak.

Det er registret en nedgang i arbeidsledigheten både for kvinner og menn i Oppland. Det er imidlertid en økning i ledigheten i juli for unge menn i aldersgruppen 18-29 år.

Flest arbeidsledige er det i Jevnaker hvor 3,7 prosent av arbeidsstyrken er ledige. Færrest ledige er registrert i Lom og Øystre Slidre, skriver NAV i Oppland.

Nedgang i alle regioner i Hedmark

Ved utgangen av juli var det registrert 2 635 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark.

Det var en nedgang i ledigheten i alle regioner i Hedmark og i samtlige aldersgrupper i fylket sammenlignet med juli i fjor.

Tallene for juli viser at det er lavere ledighet innen de aller fleste yrkesgrupper i forhold til samme tid i fjor, melder NAV i Hedmark.

I hele landet var 85.400 personer registrert arbeidsledige ved utgangen av
juli måned, noe som er 5.700 flere enn på same tidspunkt i fjor.