Vil ha betinget fengsel for mann tiltalt for økonomisk utroskap

Aktor la ned påstand om 120 dagers betinget fengsel for mannen fra Hedmarken som er tiltalt for å ha skrevet fiktive fakturarer og brukt pengene til private reiser. Aktor beklaget i retten at det har tatt lang tid å få saken opp i retten.

Richard Røed, Jens-Henrik Lien

Aktor Richard Røed i samtale med forsvarer Jens-Henrik Lien under rettssaken som gikk i Hedmarken tingrett.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Ifølge tiltalen har mannen fra Hedmarken laget to fiktive fakturaer på til sammen 237.500 kroner for tjenester som ikke skal ha bli levert. Dette skal ha skjedd i april 2007 og mai 2008.

Fakturaene ble betalt av Hamar-firmaet som mannen jobbet for, og satt inn på en konto hos reisearrangørselskapet Sponsorlink. Fakturane lød på konsulent-tjenester som påtalemyndigheten mener ikke ble utført.

Pengene skal deretter ha blitt benyttet av tiltalte til å betale blant annet private reiser, ifølge tiltalen.

Mannen i 60-årene erkjente delvis straffskyld da rettssaken startet i Hedmarken tingrett.

– Beklagelig at det har tatt lang tid

Aktor Richard Røed la ned påstand om 120 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Betinget fengsel betyr at den dømte slipper å sone i fengsel hvis vedkommende ikke bryter loven i løpet av prøvetiden.

Det har tatt tre år fra saken ble avslørt til saken havnet i retten, noe aktor Røed beklaget i retten.

– Det er beklagelig at det har tatt altfor lang tid å få iretteført denne saken. Den var ferdig etterforsket for lenge siden, og det ble gjort et valg om å utsette rettssaken i påvente av Sponsorlink-saken, som tok mye lengre tid enn vi trodde, sier Røed.

Hamar tinghus

Det var satt av én dag til saken i Hamar.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Dette er grunnen til at det ble lagt ned påstand om betinget fengsel.

– Det er vanlig rettspraksis på området når det har tatt såpass lang tid. Det er ikke å stikke under en stol, og da får man bare legge seg flat for det.

Forsvarer og aktor er uenige om den tiltalte skal dømmes for grovt eller simpelt utroskap. Aktor er klar på at den tiltalte må dømmes for grovt økonomisk utroskap.

– Jeg mener at den tiltalte har et større forsett og har planlagt dette i større grad enn det forsvareren mener. Jeg mener også at tiltalte har hatt en større vinning enn forsvarer legger til grunn.

Aktor la også ned påstand om en bot på 20 000 kroner.

– Bør dømmes for simpelt utroskap

Forsvarer Jens-Henrik Lien la ned påstand om at den tiltalte blir behandlet på mildest mulig måte.

Og hvis den tiltalte blir dømt mener Lien at 120 dager er altfor strengt og at 60 dager er mer passende. Forsvareren mener også at det ikke bør ilegges bot i saken.

Lien la ned påstand om at hans klient skal dømmes for simpelt utroskap i bakgrunn i at den tiltalte har erkjent delvis straffskyld og det han forklarte i retten.

– Det har først og fremst å gjøre med at beløpet her er under det som normalt blir klassifisert som grovt.

– Hva tenker du og din klient om at det har tatt tre år før saken havnet i retten?

– Det er helt åpenbart at det har tatt for lang tid, og det har jo påtalemyndigheten lagt til grunn i sin påstand så det er ingen uenigheter i at dette har tatt for lang tid for hans del, sier Lien til NRK.

– Avslørt etter bokettersyn

Ifølge aktor Richard Røed ble saken oppdaget i et bokettersyn hos Sponsorlink i 2006. Under bokettersynet oppdaget man en konto som den tiltalte hadde der.

– E-post-korrespondanse mellom den tiltalte og Sponsorlink gjorde denne kontoen interessant, sa aktor Richard Røed i sin innledningsprosedyre.

I en av e-postene skriver regnskapsansvarlig i Sponsorlink at kontoen ville gå i minus og faktisk allerede var tom etter å ha betalt en reiseregning, og om det var mulig å fakturere konsulenttjenester.

Dette bekreftet den tiltalte i et svar på e-posten at det kan man gjøre: «fakturer 70 000 kroner pluss moms», svarer den tiltalte.

Den tiltaltes forsvarer Jens-Henrik Lien sa i sin innledningsprosedyrer at omfanget av saken vil bli et tema i løpet av rettssaken, og et spørsmål er om dette er et grovt eller simpelt økonomisk utroskap.

Lien sa at deler av summen i tiltalen var firmareiser. Den tiltalte har gått igjennom alle reisene, og har betalt tilbake reisene som ikke angikk firmaet.

«Hva var vitsen med kontoen?»

Den tiltalte måtte starte sin forklaring med å svare på et par spørsmål fra rettens formann Trond Christoffersen. Han lurer på hva som er vitsen med kontoen.

Den tiltalte forklarte at kontoen ble opprettet etter at Hamar-firmaet han jobbet for hadde inngått en sponsoravtale med en stor vinteridrettsutøver, men visste lite om hvordan man håndterte slike avtaler.

Den tiltalte forklarte at de fikk god hjelp av medeier av Sponsorlink, Ivar Stuan. Det ble etter hvert opprettet en konto i 2007 som skulle brukes som konsulenttjenester, men dette ble aldri avregnet, forklarte den tiltalte.

Rettens formann spurte flere ganger hvem som opprettet kontoen, men den tiltalte svarte at det vet han ikke, og at han ikke husker siden det er snakk om en del år siden.

Christoffersen var ikke helt fornøyd med svarene han får:

– Jeg får ikke helt svar på hvorfor kontoen ble opprettet og hvem som opprettet den, jeg lar aktor fortsette, sa Christoffersen.

Flere ganger under den tiltaltes forklaring bryter Christoffersen inn og lurer på hvem som opprettet kontoen og hvorfor.

– Har gjort feil, men har ordnet opp

Den tiltalte innrømmer at han hadde gjort feil, og at noen av reisene ble kombinert med jobb og ferieturer for å være effektiv og rasjonell.

– Jeg ser i ettertid at dette var reiser som skulle vært gjort i arbeidstida. Det hadde gjort det mer oversiktlig. Jeg har gjort feil, men har gjort opp for meg og tilbakebetalt til firmaet og føler meg ferdig med saken, men det er jeg tydeligvis ikke, sa mannen med en klar hentydning til at han nå er tiltalt.

Under mannens forklaring kom det fram at firmaet ikke visste om kontoen før de blir gjort oppmerksom på den av Skatt Øst.

Den tiltalte fortalte da sin arbeidsgiver om kontoen, og det ble ordnet en nedbetalingsavtale slik at de reisene som ikke angikk firmaet betalte den tiltalte tilbake.

Aktor mente det var påfallende at tidspunktet for når den tiltalte fortalte om kontoen var i samme periode som da Skatt Øst fant kontoen.

– Ikke min konto

Ingen andre hadde kjennskap til kontoen, men den tiltalte sa at han hadde tenkt å fortelle arbeidsgiveren om kontoen uavhengig av om Skatt Øst hadde funnet den eller ikke.

Den tiltalte forklarte at kontoen var firmaets, og ikke hans. Derfor lurte aktor på hvorfor kontoen i flere e-poster mellom den tiltalte og Sponsorlink blir referert til som «din konto» og i et tilfelle skrev den tiltalte «jeg har penger til gode».

– Dette kom nok av den uformelle tonen mellom oss. Det var ikke min konto, det var firmaets.

–Valgte å tro på tiltalte

Det siste vitne i retten var direktør for firmaet som den tiltalte jobbet for.

Han forklarte at han valgte å tro på sin tidligere ansatt, da han forklarte om kontoen og at den var tenkt til firmareiser og ikke til private reiser.

– Vi har gått igjennom dette sammen, og jeg har valgt å tro på tiltalte. Det er klart at jeg ble overrasket da jeg fikk vite om kontoen, og skulle gjerne ha visst om at den ble opprettet. Det er min oppfatning at han har betalt tilbake det som var privat i denne sammenheng, forklarte direktøren for Hamar-firmaet.

Uanmeldt bokettersyn

Trond Andreassen fra Skatt Øst forklarte i retten at de fant kontoen etter et uanmeldt bokettersyn hos Sponsorlink.

Informasjon om kontoen ble funnet i en perm som ble beslaglagt. Andreassen forklarte at da de fant denne kontoen undersøkte de om den var å finne i Hamar-firmaet som den tiltalte jobbet i.

– Denne kontoen skulle vi også ha funnet hos firmaet til den tiltalte, men det gjorde vi ikke, forklarte Andreassen.

Dømt for medvirkning

Dette er den eneste tiltalen som kom i kjølvannet av saken der et ektepar fra Løten ble dømt for medvirkning til skattesvik.

En av punktene i tiltalen mot kvinnen omhandlet saken der en mann altså nå er tiltalt for å ha skrevet ut fiktive regninger.

Hun ble dømt for medvirkning til økonomisk utroskap, men nektet straffskyld i retten. Ekteparet anket dommen fra tingretten.