NRK Meny
Normal

Lettere for småbedrifter

Eivind Brenna vil satse på landbruket, skolen og småbedriftene for å gjøre Oppland til et bra sted å bo.

Eivind Brenna
Foto: Ole Morten Melgård

Lokale spørsmål:

1. Hvilken sak er den viktigste Oppland-saken for deg?

- En skole med mer fokus på resultater, både innenfor barne- og ungdomsskolen og videregående skole. Dette gjøres ved å sette læreren i sentrum, med et kompetanseår for alle hvert sjuende år.

Må ha sterkt landbruk

2. Hva kan gjøres for å sikre arbeidsplassene i Oppland?

- Satse på hele Oppland med et sterkt landbruk og en tilrettelegging for småbedrifter. Enklere regler innenfor rapportering, regnskap, småaksjeselskap osv.

3. Bør flere kommuner i Oppland slå seg sammen?

- Vi bør få sterkere kommuner i Oppland med flere oppgaver fra staten og fylket. I dag ligger 55 % av oppgavene i stat og 8 % i fylket. Dersom stortinget forplikter seg til å på sikt legge 60 % av oppgavene til kommunene vil jeg være villig til å diskutere færre kommuner.

Kortere togtur

4. Hva er den viktigste samferdselsoppgaven i Innlandet de neste årene?

- Tryggere veier, flere gangveier og togsatsing med 1,5 time fra Gjøvik eller fra Lillehammer til Oslo.

5. Hvordan kan vi hindre fraflytting fra bygdene våre?

- Med sterkere kommuner, flytting av statlige arbeidsplasser, høyere priser til bonden og enklere rammevilkår for småbedrifter.

Felles spørsmål:

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

Miljø avgjør

- For meg var miljøsaken avgjørende for mitt partivalg. Etter hvert har jeg erfart at det er lokalsamfunnene som på lang sikt må ta vare på naturen og kulturminnene og derfor trenger vi en ny fjellpolitikk som gir bygdefolket tillitt. Gjennom tillitt kommer ansvar.

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Jeg har 3 merkesaker: En skole med fokus på kvalitet, en næringspolitikk for småbedrifter og en ny fjellpolitikk. Men utfra min lange erfaring i lokal og fylkespolitikken har jeg også engasjement i sosialpoltikk, landbruk, kultur og kulturminner, mm.

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Nære samarbeidspartnere må ha det samme verdigrunnlaget og det gjør Frp umulig som samarbeidspartner i rikspolitikk; men i saker samarbeider vi med alle som vi er enige med i sak.

Ikke SV og Frp

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Venstre er et sentrumsparti som kan samarbeide både mot Krf og Høyre og mot Ap og Sp. Vi tror at landet trenger en ny regjering og vil bidra til at den baserer seg mindre på fløypartier som Frp og SV og mer på verdigrunnlaget som Venstre står for.

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Vi vil i regjering og tror at det ikke kan skje i samarbeid med SV og Frp, men i en eller annen konstellasjon med de andre partiene.

Listetopper i Oppland