I dag skal skjebnen til sykehusene i Innlandet avgjøres

Styret i Sykehuset Innlandet skal i dag si ja eller nei til planene om et storsykehus for Hedmark og Oppland. Det vil medføre at sykehusene på Lillehammer, Hamar og Gjøvik blir lagt ned.

Nedleggingstruede sykehus

Sykehusene i Lillehammer (øverst), på Hamar (til venstre) og på Gjøvik (til høyre), kan i dag bli vedtatt nedlagt av styret for Sykehuset Innlandet.

Foto: Knut Sveen/Linda Vespestad / NRK

Sykehusdirektør Morten Lang-Ree

Ønsker storsykehus: Sykehusdirektør Morten Lang-Ree

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ledelsen i Sykehuset Innlandet ønsker å samle de fleste tunge sykehusfunksjonene under ett tak i nærheten av fylkesgrensa ved Mjøsa.

Får de med seg styret i Sykehuset Innlandet på det i dag, betyr det slutten for sykehusene i Lillehammer, Hamar og Gjøvik - og opprettelsen av et storsykehus ved Mjøsa.

Du kan se dagens styremøte direkte på nett-TV fra klokka 13.40 i dag.

Positiv stemning

Det har vært mange runder om et mulig storsykehus i Hedmark og Oppland de siste ti årene, men nå er stemninga mer positiv enn tidligere.

– Det er kvaliteten på behandlingen som er avgjørende og det får jeg veldig mange innspill på, sier Trond Hilmersen som er leder i brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.


I dag er det seks akuttsykehus i Hedmark og Oppland, og Hilmersen mener det er altfor mange.

– Sykehuset Innlandet har Norges lengste sykehuskorridor. Man blir kjørt mellom sykehusene og det oppfattes som små miljøer. Jeg tror at folk vil bli mer og mer bevisste på hvilke krav og hvilke forventninger de har til behandlingen, sier Hilmersen.

Flertall for storsykehus

I høringsrunden som har vært før styret i dag sier ja eller nei til storsjukehus, er det et klart flertall for at sykehusene nå samles under ett tak.

De som representerer dem som jobber ved sykehusene er mer skeptiske.

– Jeg har jobbet på sykehus og med helsepolitikk hele mitt voksne liv. Jeg har ikke nok kunnskaper til å si om det ene eller det andre alternativet er best, sier leder i Sykepleierforbundet i Hedmark, Bente Aaland.

Hun tror at de tillitsvalgte ved sjukehusene, som faktisk er for et felles sjukehus har blitt påvirket av ledelsen:

– Men jeg tror heller ikke de har de nødvendige kunnskaper til å vurdere om det ene alternativet er det eneste rette å utrede, sier hun.