NRK Meny
Normal

Dette er nye E6

Laurdag opnar 33 kilometer med ny E6 mellom Frya og Sjoa.

Vi har kjørt strekningen på nye E6 for deg.

Vi har kjørt den nye strekningen på E6 mellom Frya og Sjoa, og møtt noen av dem som har fått kjenne på kroppen at det har blitt ny veg gjennom Gudbrandsdalen.

På tur oppover Europaveg 6 i Gudbrandsdalen har du vorte godt kjent med lokalbefolkninga i tettstader som Hundorp, Kvam, Vinstra og Harpefoss.

Nå er vegen flytta ut av tettbygd strøk, inn i tunnelar og nye trasear, og dei farande etter vegen får eit nytt perspektiv på dalen.

Utbygginga har teke tre og eit halvt år, har kosta småpene sju milliardar kroner og er dermed eit av landets største vegprosjekt.

Til saman er det bygd 21 bruer, men Perkolo bru rasa saman på grunn av ein prosjekteringsfeil og blir truleg ikkje bygd opp att. Harpe bru er den mest spesielle på den nye vegen.

På det meste har 800 anleggsarbeidarar arbeidd på strekninga, og det er lagt 275.000 tonn med asfalt.

Bompengar

Så er det ikkje slik at styresmaktene vil spandere heile veggildet. Dei som køyrer etter vegen må bidra med sitt, 44 prosent skal betalast med bilistane sine bompengar.

Har du autopassbrikke og inngår avtale med vegselskapet vil heile strekninga koste 87 kroner, utan rabatt er prisen 109 kroner. For tunge køyretøy vil det koste 218 kroner å køyre den nye vegen, syner Statens vegvesen si oversikt.

Innkrevjinga skal halde på i 15 år.

Vegen får ei fartsgrense på 90 kilometer i timen utanom i tunnelane, der fartsgrensa blir 80 kilometer i timen. Vegvesenet har berekna at du vil spare om lag 15 minutt på strekninga samanlikna med dagens veg.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Tre fikk forenklet forelegg

    Tre personer fikk forenklet forelegg etter at de ble tatt i fartskontroll på riksvei 25 ved Flishøgda i Elverum lørdag kveld. Høyeste hastighet ble målt til 115 kilometer i timen i en 80 sone.

  • Rolig start for Røde Kors

    Røde Kors Hjelpekorps i Hedmark var operative med 16 korps, hvorav 9 av de var på vaktstasjoner palmelørdag. Røde Kors melder om at utfarten var middels til liten. De fikk inn rapporter på tre skader totalt. To på Budor og i Brøttum mottok de ett alvorlig sykdomstilfelle, som ble sendt til sykehus.

  • To leteaksjoner i Oppland

    Røde Kors har hatt to leteaksjoner hittil i påsken. En leteaksjon på Spiterstulen i Gudbrandsdalen, og en leteaksjon på Valdresflye/Jotunheimen. Begge aksjonene hadde positive utfall. Nordre Land Røde Kors melder også om ni skader så langt i påskefjellet.