NRK Meny
Normal

Brøt seg gjennom dør i verkstedet

Fengselsledelsen i Kongsvinger jobber med å finne ut hvordan to innsatte kunne komme seg ut og over muren på mandag.

Kongsvinger fengsel

To fanger rømte fra Kongsvinger fengsel mandag ved å slå seg gjennom en dør og klatre over muren.

Foto: Ann Kristin Mo

Gaute Enger, fengselsleder

Leder i Kongsvinger fengsel, Gaute Enger, sier de ser svært alvorlig på rømningen.

Foto: Ann Kristin Mo

Det er sjelden at innsatte rømmer fra høysikkerhetsavdelinger i norske fengsler.

– Vi ser alvorlig på rømningen. Vi skal gå gjennom det som skjedde og i størst mulig grad forhindre at slike ting skjer igjen, sier Gaute Enger, som er leder ved Kongsvinger fengsel.

Jobbet i snekkerverkstedet

Trolig kom de to varetektsinnsatte seg ut av Kongsvinger fengsel i forbindelse med at de jobbet i snekkerverkstedet på høysikkerhetsavdelingen. De brøt opp en dør som førte dem ut av bygget. Og de fikk med seg utstyr som gjorde at de kunne komme seg over muren.

Kongsvinger fengsel består egentlig av to fengsler, et på Vardåsen utenfor sentrum og et fengsel fra 1860-årene som ligger i sentrum av byen. Det var det gamle fengslet med høy sikkerhet de innsatte rømte fra mandag. Det jobbes nå for å finne ut hvordan det kunne skje.

Det er 10 år siden sist vi hadde en rømning fra vår høysikkerhetsavdeling, så det er veldig sjelden det skjer, sier Gaute enger.

Ikke mange bryter seg ut

Kongsvinger fengsel

Kongsvinger fengsel i sentrum av byen er fra 1860-tallet.

Foto: Ann Kristin Mo

Tall fra de siste fem årene viser at det i snitt rømmer drøyt fem innsatte fra høy sikkerhet i norske fengsler i året, men de aller fleste av disse stikker av i forbindelse med legebesøk eller lignenede utenfor fengslet.

– Det er alvorlig at vi har rømninger, men vi er glad for at det er veldig få, sier Jan Erik Sandlie, som er assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Det har vært snakk om å legge ned gamle fengsler fra 1860-tallet fordi de er krevende å drive og krever høy bemanning i forhold til antall innsatte. Mangel på soningsplasser og stort behov for vedlikehold krever endring.

– Direktoratet har nylig levert en utredning om framtidig fengselskapasitet på Østlandet, men den er foreløpig unntatt offentlighet, sier Jan Erik Sandlie.

Tatt etter tre timer

Politiaksjon Kongsvinger

De innsatte som rømte ble innhentet etter tre timer.

Foto: Odd Ragnar Lund

De to innsatte som rømte på mandag kom seg altså ut ved å bryte opp en dør fra verkstedet. Deretter kom de seg ut og over muren.

Det ble gjort vedlikehold i fengslet for et og et halvt år siden, nettopp for å gjøre det mer sikkert. Hva fengselsledelsen vil gjøre nå, er for tidlig å si. Men Gaute Enger er i alle fall glad for at de to rømlingene ble tatt etter bare tre timer.

– Det var en stor lettelse. Og også at ingen kom til skade i hendelsen, sier fengselsleder Gaute Enger.