NRK Meny
Normal

Betalte 140 000 kroner av sønnens narkogjeld

Flere av de tiltalte i den store narkosaken på Lillehammer ble utsatt for grov vold og trusler etter å ha satt seg i enorm narkogjeld til den antatte hovedmannen i saken. En tidligere næringslivstopp punget ut store beløp i et forsøk på å hjelpe sønnen som ble truet på livet.

Sør-Gudbrandsdal tingrett

BRUKTE VOLD OG TRUSLER FOR Å KREVE INN GJELD: Ifølge politiet skal flere foreldre ha betalt store summer for å hindre at ungdommene deres skulle bli utsatt for vold etter å ha pådratt seg narkogjeld hos den antatte hovedmannen i narkonettverket på Lillehammer.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

statsadvokat Jo Christian Jordet

MENER 29-ÅRINGEN LEDET NETTVERKET: Påtalemyndigheten anser 29-åringen for å være hovedmannen for omsetning av narkotika i Lillehammer-området forklarer aktor Jo Christian Jordet.

Foto: Juliane Kravik / NRK

I dag starter rettssaken etter at politiet i Gudbrandsdal rullet opp et enormt narkotikanettverk i Lillehammer-området. 100 personer ble opprinnelig siktet i saken, hovedsakelig ungdommer mellom 16 og 22 år.

Sju personer som skal ha utgjort hovedkjernen i nettverket må møte på tiltalebenken i Sør-Gudbrandsdal tingrett, tiltalt for grove narkotikaforbrytelser.

En 29 år gammel mann ansees av påtalemyndigheten for å være hovedmannen, og skal ha styrt nettverket med en hard hånd.

Han skal ha utøvd grov vold mot en rekke personer. 29-åringen skal også ha truet med å skade eller drepe personer som hadde narkotikagjeld, eller skade deres familiemedlemmer.

Skapte frykt i ungdomsmiljøet

Ifølge tiltalen var det 29-åringen som hovedsakelig fremskaffet narkotika, hovedsakelig hasj, i Oslo, Østfold eller Lillehammer-området. Dette distribuerte han så videre i nettverket, som var bygd opp som et hierarki.

– Påtalemyndigheten mener at han har hatt en distributør under seg, som har hatt flere selgere under seg igjen. På den måten har 29-åringen hatt liten befatning med stoffet rent fysisk, forklarer aktor, statsadvokat Jo Christian Jordet.

Ifølge tiltalen skal 29-åringen ha anskaffet og solgt minst 60 kilo hasj som ble omsatt i Lillehammer-området fra 2007 og fram til han ble pågrepet i februar i år. Dette tilsvarer en gateverdi på om lag 10 millioner kroner.

Betalingen for stoffet har blitt krevd inn oppover igjen hierarkiet. Og flere satte seg i gjeld til hovedmennene. Da saken ble kjent for media i april i år, forklarte politiet at det var den utstrakte bruken av vold og trusler mot ungdommer helt ned i 16-årsalderen for å kreve inn gjeld, som gjør saken så spesiell.

– En kan jo selv tenke seg at en 16-åring som utsettes for denne type press er veldig sårbar. Jeg vil si at flere av ungdommene er kraftig preget av det de har opplevd, sa politistasjonssjef i Lillehammer, Bjørn Bergundhaugen, til NRK tidligere i år.

Foreldre betalte narkogjeld

Flere ungdommer skal ifølge politiet har blitt utsatt for vold og trusler over en lengre tidsperiode etter å ha pådratt seg narkogjeld.

Bergundhaugen forklarte til NRK i vår at flere foreldre i Lillehammer-området skal ha betalt til dels store pengesummer for å hindre at barna deres ble utsatt for vold.

Men også faren til en av de tiltalte, som er en tidligere næringslivstopp, overførte store beløp til sønnen som ble utsatt for trusler av den hovedtiltalte.

Hovedtiltalte krevde ifølge tiltalen at den 26 år gamle mannen skulle betale ham en halv million kroner som vedkommende påsto at 26-åringen skyldte ham. Hvis han ikke betalte, eller varslet politiet, ville han selv eller ett eller flere av familiemedlemmene hans bli drept.

Som følge av truslene overførte faren verdier tilsvarende om lag 140 000 kroner til sønnen. NRK har vært i kontakt med faren. Han ønsker ikke å uttale seg om forholdet til pressen.

26-åringen er selv tiltalt grove narkotikaforbrytelser og trusler.

Forsvarer Ole Herman Frang

SKAL IKKE AVFINNE SEG MED VOLD OG TRUSLER: Advokat Ove Herman Frang forvarer den en av de tiltalte som ble utsatt for vold og trusler fra den antatte hovedmannen.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Slo makkeren med golfkølle

Den hovedtiltalte 29-åringen skal også ha utøvd grov vold mot to andre medtiltalte som han mente skyldte store pengebeløp. Han truet også med at deres familiemedlemmer ville bli skadet dersom de ikke betalte.

Den ene, en 33 år gammel mann fra Lillehammer-området, ble ved en anledning kuttet med kniv i den armen og hånden. Ved en senere anledning ble han slått gjentatte ganger med en golfkølle og sparket i ansiktet, ifølge tiltalen.

33-åringen var den første som ble pågrepet av politiet i saken, og har sittet i varetekt siden november i fjor. Han har forklart for politiet at han har vært delaktig i organiseringen av omsetningen av hasj i Lillehammer-området, og at omsetningen har vært basert på at andre solgte for ham.

– Men det at du er en del av et miljø som omsetter narkotika betyr ikke at du skal avfinne deg med å bli utsatt for trusler og til dels grov vold, sier 33-åringens forvarer Ove Hermann Frang.

33-åringen er tiltalt for å ha omsatt minst 50 kilo hasj og for heleri av en halv million kroner. Frang sier at hans klient er innstilt på å gjøre opp for seg og ta sin straff.

Har ikke forklart seg for politiet

Advokat Øyvind Bergøy Pedersen

HADDE INGEN LEDERROLLE: Advokat Øyvind Bergøy Pedersen forsvarer 29-åringen, og sier han klient ikke kjenner seg igjen i påstanden om at han skal ha vært lederen for narkonettverket.

Foto: Erik Engen/NRK

Av de sju tiltalte er det kun den hovedtiltalte mannen som ikke har avgitt forklaring for politiet. 29-åringen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i februar.

Ifølge 29-åringens forsvarer, Øyvind Bergøy Pedersen, har han ønsket å avgi forklaring, men først etter at tiltalen forelå.

– Tiltalen kom først i oktober, og da ble det ikke praktisk mulig å gjennomføre avhør, forklarer Pedersen.

Ifølge Pedersen erkjenner 29-åringen straffskyld for det ene tiltalepunktet om narkotikaforbrytelser, men deler ikke påtalemyndighetens oppfatning om at han har hatt en lederrolle.

– Etterforskningen har hatt en klar slagside mot min klient og har strukket seg over flere år og betydelige ressurser er blitt lagt ned. Herunder er det foretatt en forbruksanalyse, som har klare mangler. Men gitt at det stemmer og opplysningene i saken om pris på narkotika stemmer, er hans påståtte gevinst uforenelig med påstanden om en lederrolle, sier Pedersen.

Omfatter ikke selger

Tiltalen omfatter ikke den eller de personene som har overlevert narkotika til de tiltalte, eller hvem som har fått penger for omsetningen av stoffet i Lillehammer-området.

– Påtalemyndigheten mener pengene har blitt overført til en person som har oppholdt seg i utlandet, sier aktor Jo Christian Jordet.

Aktor ønsker ikke å kommentere hvorvidt det pågår videre etterforskning av eventuelle bakmenn.

Narkosaken på Lillehammer er en av de mest omfattende sakene som Sør-Gudbrandsdal tingrett har hatt, både med tanke på antall tiltalte og sikkerhetsmessige forhold.

– Vi har vurdert saken og trusselen, og tar miljøet på alvor, sier seksjonsleder for ordensavdelingen i Gudbrandsdal politidistrikt, Stig Nårstad. Han ønsker ikke å gå i detaljer rundt sikkerhetsoppbudet.

Det er satt av fire uker til hovedforhandlingene i saken.