Barnehager fikk 13 millioner for mye i tilskudd

En feil i et regneark førte til at Gjøvik kommune utbetalte for mye i tilskudd til private barnehager i fjor og i år, ifølge rådmann Magnus Mathisen.

Magnus Mathisen

FOR MYE: Gjøvik kommune betalte ut for mye i tilskudd til de private barnehagene. Rådmann i Gjøvik, Magnus Mathisen beklager feilen som er gjort.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Feilen ble oppdaget da man forberedte rådmannens budsjettforslag for 2017, og ble umiddelbart rapportert videre til rådmannen, skriver Gjøvik kommunen på sin hjemmeside.

Følgefeil

Ifølge kommunen har de private barnehagene til sammen fått cirka 13 millioner kroner for mye i tilskudd i 2015 og 2016. I snitt utgjør dette cirka 350 000 kroner per barnehage.

Årsaken til at det ble utbetalt for mye er en feil i et regneark. Da kommunen la inn endringer i beregningsgrunnlaget for 2015 oppsto det en følgefeil i regnearket. Noe som førte til at tilskuddene ble prisjustert to ganger i stedet for én.

Rådmann i Gjøvik, Magnus Mathisen, har vurdert om barnehagene skal betale tilbake, men anbefaler at de slipper dette.

I pressemeldingen beklager han feilen som har gjort.