Politiet: – Avslår alle søknader om pepperspray

– Sprayen er ment brukt mot mennesker, og vil ha begrenset effekt mot et dyr, sier politiadvokat Henning Klauseie.

Pepperspray mot bjørn

BEGRENSET EFFEKT: Politiet har prøvd å bruke pepperspray mot aggressive hunder, men det har hatt en begrenset effekt.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Politiadvokat Henning Klauseie ved Hedmark politidistrikt opplyser at pepperspray i politiet defineres som et maktmiddel som er vurdert mildere enn bruk av våpen.

– Det brukes for eksempel i farlige situasjoner hvor politiet skal uskadeliggjøre en gjerningsperson på en måte som ikke er skadelig for ham, annet enn at det er sterkt ubehagelig, forklarer han.

– Må få bruke pepperspray

I dag meldte NRK at lokalpolitikere i Hedmark Senterparti mener at folk som bor og ferdes i områder med ulv må få bruke pepperspray som beskyttelse.

Varaordfører Arnfinn Uthus i Elverum opplyser at pepperspray brukes både i Canada og USA som beskyttelse mot rovdyr.

– Vi ser nå at bestanden av spesielt ulv har vokst så voldsomt at det er mange som rett og slett har utfordringer i hverdagen og føler utrygghet. Og vi ser alle det spetakkelet som skjer dersom noen skyter på en ulv. Så vi vil at folk faktisk skal ha et enkelt hjelpemiddel for å forsvare seg hvis de må, sier Uthus til NRK.

Henning Klauseie med en boks pepperspray

TRØBBEL: Henning Klauseie mener at man i motvind eller sidevind vil ha vansker med å treffe målet, eller at man kan få sprayen i retur i eget ansikt. - Da er man jo i trøbbel, sier han.

Foto: Arne Trolldalen / NRK

– Kan få den i retur i eget ansikt

Henning Klauseie på sin side opplyser at politiet har prøvd å bruke pepperspray mot aggressive hunder, og at det har hatt en begrenset effekt.

– Den er ment for å brukes mot mennesker. Sprayboksen er liten, og man kan ikke stå for langt unna. Man er også veldig sårbar for vind. I motvind eller sidevind så vil man ha vansker med å treffe målet, eller kan til og med få det i retur i eget ansikt, og da er man jo i trøbbel, sier Henning Klauseie.

– Har dere hatt henvendelser om pepperspray?

– Vi har søkt noe i registrene våre og funnet noen saker hvor det har vært søkt om pepperspray i selvforsvarsøyemed mot rovdyr, blant annet bjørn. Det er blitt avslag i alle disse sakene, forteller Klauseie.

Han tror det nok eventuelt må en lovendring til før utspillet kan få noen effekt.

– Jeg er også kjent med at sysselmannen på Svalbard rutinemessig avslår alle søknader de får knyttet til fare for isbjørnangrep.