Ny bok: – Møter er den største tidstyven på norske arbeidsplasser

Forfatter Helge Christie mener han har brukt fire år av livet sitt på møter. Nå har han skrevet bok om hvordan de kan ledes på en bedre måte.

Møterom

MØTEKULTUR: Er det egentlig nødvendig å ha møte? - Hvis det stadig dukker opp flere tema som stjeler tid under møter blir folk frustrerte, sier Christie. Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Coach og forfatter Helge Christie fra Tolga i Østerdalen, er opptatt av møtekultur på norske arbeidsplasser. I boka «Hvorfor møtes vi?» legger han fram åtte strategier for å få mer tid, engasjement og innovasjon på møter.

– Det er ofte kritikk mot møtelederen. Hvis det stadig dukker opp flere tema som stjeler tid under møtet blir folk frustrerte, sier Christie.

Helge Christie

VIL LÆRE BORT MØTEKULTUR: Helge Christie har skrevet bok om bedre møteledelse.

Foto: privat

Hvordan få engasjerte medarbeidere?

Christie er opptatt av at hvis alle blir sett og hørt i et møte, er sjansen større for at møtedeltagerne blir engasjerte og positive.

– Hvis alle blir sett og hørt, har det gøy og blir inkludert, øker sjansen for at de blir engasjerte medarbeidere, sier han.

Christie er opptatt av Maslows behovspyramide. Han mener at etter at de «nederste» behovene som trygghet, sosiale behov, respekt og anerkjennelse er dekket, kan man få folk til å bli med på nyskaping.

Maslows behovspyramide

MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE: Alle behovene må dekkes, også i arbeidslivet, mener Helge Christie

Psykolog: – Vurder om møtet er nødvendig

Førsteamanuensis ved Institutt for Psykologi ved NTNU, Marit Christensen, sier det kan være veldig nyttig å tenke nøye gjennom hvordan man bruker tiden på møter og om alle møtene man arrangerer egentlig er nødvendige.

– Gode og konstruktive møter kan være engasjerende og produktive, mens møter med uklar agenda, dårlig møteledelse og liten grad av medvirkning kan være en tidstyv og vil oppleves som svært negativt blant arbeidstakerne, forklarer hun.

Hun mener at motivasjon for aktiv deltakelse i møter henger sammen med at det er klar agenda, og at medarbeiderne ser mening med innholdet i møtet.

– Leder av møtet er også en viktig brikke i puslespillet, og må ha hjelp av medarbeiderne for å bli god. Godt medarbeiderskap handler om hvordan du som arbeidstaker bidrar for at andre kan gjøre en god jobb gjennom å ta ansvar og skape tillit.

– Spør hva folk er best til!

Helge Christie er opptatt av at folk må få gjøre det kan best.

– Hvis ledelsen spør de ansatte hva de er best til og hva de har mest lyst til, vil de blomstre, mener han.

Han sier videre at dersom den ansatte har mange talenter, men blir satt på andre oppgaver, vil arbeidstageren føle at ledelsen ikke har bruk for det beste i dem.

– Da vil de spørre seg – hvorfor skal jeg gi noe tilbake?, forklarer Christie, som legger til at en ledelse som velger å fokusere på engasjerte medarbeidere kan få en positiv spiral.