NRK Meny
Normal

– Beredskapen har ikke blitt bedre

– Gudbrandsdal politidistrikt er ikke bedre rustet til å møte en så alvorlig hendelse som 22. juli 2011 nå enn vi var for ett år siden. Det sier politimester Arne Hammersmark.

Arne Hammersmark

Politimester Arne Hammersmark ved Gudbrandsdal politidistrikt ønsker større distrikter for å få bedre beredskap.

Foto: Scanpix, Hansen, Alf Ove

– Vi har samme bemanning, den samme operasjonssentralen og de samme kunnskapene som for ett år siden, sier politimester Arne Hammersmark etter å ha gått gjennom rutinene.

Politimester Tormod Bakke i Hedmark sier de er bedre mentalt forberedt på ekstreme situasjoner, men at de også har hull i beredskapen.

Mandag kommer 22. juli. kommisjonens rapport. Den vil si noe om politiets innsats, også hvilke tiltak de mener bør gjøres for å bedre beredskap og sikkerhet ved så alvorlige hendelser.

– Sårbare

politihuset på lillehammer ble evakuert etter at det begynte å brenne i kjelleren.

Politimester Arne Hammersmark: – Liten operasjonssentral i Lillehammer gjør oss spesielt sårbare.

Foto: Ulf Erik Hansen / NRK

Hammersmark er klar på hva som kan bedre beredskapen.

– Vi har spesielt en sårbar operasjonssentral fordi den er veldig liten.


Hammersmark ønsker seg derfor større politidistrikter. Viktigst er det likevel å ha nok folk.

– Vi må få økt grunnbemanning slik at vi har folk å sende ut i det enkelte oppdrag. Vi må også øke treningsmengden som den enkelte gjennomgår i løpet av ett år.

– Ganske godt trent

Politimester i Hedmark, Tormod Bakke

Politimester i Hedmark, Tormod Bakke:- Risikoelementet er blitt høyere.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Diskusjonen om politiets innsats 22. juli har handlet mye om struktur, samband, og varsling, men mindre om den enkelte tjenestemanns handlekraft i skarpe situasjoner.

– Det er vanskelig å være godt nok trent på ekstreme situasjoner. Det beror mye på den enkelte tjenestemanns kompetanse og mulighet til å handle der og da. Det er veldig vanskelig å bli godt nok trent til å håndtere noe sånt som skjedde på Utøya, men jeg vil hevde at tjenestemennene i Gudbrandsdal er ganske godt trent på å håndtere skarpe situasjoner.

– Høyere risikoelement

Politimester Tormod Bakke i Hedmark sier de er bedre mentalt forberedt nå enn før 22. juli, og er forberedt på et høyere risikoelement.

– Jeg tror ikke det går på den enkeltes mot, men det har jo vært en underliggende ting at man skal vektlegge de ansattes sikkerhet. Der har man vel kanskje sett at det er noe større fokus på at man skal ha en sikkerhetsmargin som er større enn den man antakelig må akseptere i praksis sett i lys av 22. juli.

Bakke ønsker også mer trening, men sier det vil ta ressurser fra det daglige arbeidet.

– Hull i beredskapen

– Politiet kan ikke dimensjonere den daglige beredskapen ut fra hendelser som 22. juli, sier politimester Arne Hammersmark.

Bakke sier det er mindre hendelser der de må bruke våpen, de forbereder seg på.

– Men beredskapen er ennå ikke bra nok, mener han.

– Det er noen hull, og disse er større når man kommer utenfor de sentrale områdene. Det tar lengre tid å komme fram, og slik sett føler jeg at vi har et stykke igjen før vi er på et definert minimum.