Vindkraftrekord i 2015

I 2015 ble det produsert mer vindkraft i Norge enn noen gang tidligere, viser «NVE-rapporten Vindkraft - Produksjon i 2015». Norske vindkraftverk hadde en gjennomsnittlig brukstid på 3045 timer i 2015.