NRK Meny

Vil styrke Banak og Porsangmoen

Fylkeskommunen ønsker at Banak flystasjon
skal styrkes som en såkalt framskutt base for overvåkings- og jagerfly i nordområdene. I et brev til Forsvarsdepartementet skriver fylkesordføreren at han også ønsker økt permanent tilstedeværelse av hæren på Porsangmoen. Fylket og Porsanger kommune skal møte forsvarsministeren og forsvarsjefen neste uke.