NRK Meny

Vil ha skuddpremie på kystsel

Sametinget har foreslått å gjeninnføre skuddpremie på kystsel. Forslaget støttes av daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen. Han mener det må innføres skuddpremie på sel for å øke interessen for jakt. Målet er at kystsel bestanden skal holdes på moderat til lavt nivå. Forsker Kjell Nilssen, ved Havforskningsinstituttet, er i mot skuddpremie på kystsel. Han mener skaden den gjør på fiskebestanden langs kysten er overdrevet. Det skriver Fiskeribladet fiskaren.