Vil ha sannhetskommisjon

Fylkestinget i Finnmark støtter et stortingsforslag om å opprette en sannhetskommisjon for urett begått mot samer og kvener i Norge. Saken kommer opp i neste uke på Stortinget,og for øyeblikket er det flertall for en slik kommisjon.