NRK Meny

Vil ha rørledning

Olje- og energiminister Tord Lien sier en rørledning er det mest logiske for å kunne utnytte fremtidige gassressurser fra Barentshavet. Det er gjort flere mindre gassfunn i Barentshavet, men disse ligger så langt ute at det regnes ikke som økonomisk lønnsomt å føre gassen til land, slik tilfellet er med Snøhvit-feltet. Lien mener utviklingen i EU øker potensialet for salg av norsk naturgass, da stadig flere land kutter bruken av kull til fordel for gass og fornybar energi.