NRK Meny

Vil ha mer informasjon fra sykehus

Pasientombudet mener Universitetssykehuset i Nord-Norge kan bli mye bedre på deling av informasjon og journalføring. I går fikk UNN skarp kritikk fra Statens helsetilsyn etter en ung pasient døde etter rutinesvikt. Pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan, etterlyser generelt bedre kommunikasjon ved sykehusene.