NRK Meny

Vil gi kommunene et klimaløft

Regjeringen har satt av 100 millioner kroner i støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner i 2016. Støtteordningen har fått navnet «Klimasats», og skal gå til konkrete prosjekter som gir utslippsreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet i norske kommuner. Deler av midlene kan gå til planlegging og utredning av tiltak, og til nettverk og erfaringsdeling.