Vil bygge nye vindmøller

Arctic Wind, som eies av Finnmark Kraft, ønsker å fornye vindkraftanlegget i Havøysund. Selskapet har søkt om konsesjon for bruk av turbiner som er større og gir bedre ytelse enn dagens vindkraftturbiner. NVE har sendt konsesjonssøknaden ut på høring, og 13. juni arrangeres det folkemøte i Havøysund om saka.

Havøysund
Foto: Atle Markeng / NRK