Vanskelig å få fellingstillatelse

Det er vanskelig å få tillatelse til å felle kongeørn, sier seksjonssjef på Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark, Christer Michaelsen. Reindriftsutøver John Inge Eira sier det blir flere og flere ørn som tar reinkalver, og at det øker for hvert år. Eira vil nå ha fellingstillatelse på kongeørn. Det kan altså bli vanskelig ifølge Christer Michaelsen.