Støtter Protect Sápmi

Finnmarkseiendommen (FeFo) har bevilget 1,5 millioner kr i støtte til stiftelsen Protect Sápmi, melder sagat.no. De er stiftet av Norske Reindriftsamers Landsforbund og Svenske Samers Riksforbund. Protect Sápmi har kontor i Tromsø, og mye av virksomheten har vært konsentrert utenfor Finnmark. Sametingsrådet har i budsjett 2019 foreslått et tilskudd på 613.000 kr.