Søker etter oljesøl langs kysten

Det er funnet død og tilgriset sjøfugl flere steder i Vest-Finnmark. Kystverket mener det kan dreie seg om et oljeutslipp, men foreløpig vet de ikke hvor dette kommer fra. Torsdag skal et fly med spesialinstrumenter søke etter oljeutslipp i havområdene i Måsøy kommune.

Laster Twitter-innhold