Smugler mer preparater

Tollregion Nord har hatt økning i antall beslag av farmasøytiske preparater i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Mens det i fjor innen juni var gjort bare ett beslag av farmasøytiske preparater i pulverform, var det til samme tid i år gjort 12 beslag på til sammen 1,5 kg. I tillegg kommer beslag av farmasøytiske tabletter, hvor 371 tabletter er beslaglagt så langt i år, mot 205 i fjor.