Sjukehusa tilbake til fylka?

Det blir vurdert å føre ansvaret for sjukehusa tilbake til fylka når det nye regionkartet trer i kraft frå 2020. Det fortel Jon P. Knudsen frå regjeringa sitt ekspertutvalet. Han orienterer fylkestinget i Finnmark om arbeidet deira med regionreforma no.