Silforsvaret tester varsling

I dag, 13.01.2016, blir det gjennomført en landsomfattende prøve med Sivilforsvarets varslingsanlegg. Prøven blir holdt i byer og tettsteder. Signalet «VIKTIG MELDING - LYTT PÅ RADIO» blir sendt kl.12. Dette dreier seg bare om en teknisk prøve. Ellers betyr signalet at det vil bli gitt en viktig melding til befolkningen over NRK.