Representanter blir yngre

En gjennomsnittlig stortingsrepresentant i perioden 2017 til 2021 er drøyt 43 år gammel. Snittalderen på stortingspolitikerne fra Finnmark er 54 år, viser resultatene når 99,8 prosent av stemmene er talt opp.