Rein skambitt av hund: – Så unødvendig som du kan få det

Reineiere taper flere og flere dyr til rovdyr og dårlige beiter. Nå ser reindriftsutøver Ásllat Niillas Smuk seg lei på at de også må avlive rein som har blitt jaget av hund.

Rein skambitt av hund

En 5-6 år gammel reinokse måtte avlives etter å ha blitt angrepet av det som mest sannsynlig var en hund.

Foto: Privat

– Den hadde tydelige kjøttsår, og i bukområdet var det skinnstykker revet av i 20-25 centimeter lange flenger. Det var ikke noen tvil om at den måtte avlives øyeblikkelig, sier Ásllat Niillas Smuk.

Han er distriktsleder for reinbeitedistrikt 6 på Varangerhalvøya i Øst-Finnmark.

Onsdag morgen fikk han melding fra politiet om at en av deres reinokser var funnet hardt skadd ved crossbanen i Vadsø.

En av hans kolleger måtte ut og avlive dyret, som hadde ligget i dårlig forfatning i anslagsvis et par dagers tid.

– Politiet mente at den mest sannsynlig var bitt av en hund, sier Smuk.

Ásllat Niillas Smuk

Ásllat Niillas Smuk er distriktsleder for reinbeitedistrikt 6 – Varangerhalvøya. Han sier at så lenge han har vært leder har han årlig fått inn meldinger om hund som jakter på rein.

Foto: Privat

Hvert år blir flere tusen reinsdyr tatt av rovdyr i Norge – de mest vanlige er jerv, gaupe og kongeørn. At løse hunder angriper rein er mer uvanlig, men ifølge Smuk er dette noe som skjer hvert år.

– Vi får meldinger fra både politi og sivilbefolkningen om at hunder jager på rein. Ikke bare i Vadsø, men også i Vardø kommune – og det har skjedd i mange år.

Ikke flere rein å miste

At det er hund, ser de på måten dyrene blir angrepet på.

– Man ser det på skadene. Den har blitt bitt i steika, rundt buken og kjønnsorganene – en jerv går ikke løs på en rein på den måten. Ikke gaupa heller, forklarer Smuk.

– Det nærmeste en kan sammenligne med er ulv – de gyver bare løs og begynner å rive på dyr. Men det er ikke så mange ulv i området.

Smuk er oppgitt over situasjonen.

– Du må ha kontroll på hunden din. Om du ikke lar den springe løst, så vil jo ikke problemet oppstå.

Rein skambitt av hund

Reinoksen hadde dype flenger i skinnet, og Ásllat Niillas Smuk anslår at dyret hadde ligget i et par dager før det ble funnet og avlivet.

Foto: Privat

Han synes det er spesielt trasig med tanke på at reindriftssamene allerede har utfordringer med store rovdyrtap – hvor hele 69.000 tapte rein ble meldt inn i reindriftsåret 2017/2018, ifølge tall fra Miljødirektoratet.

Samlet sett har angrep så vel som dårlige beiter ført til at hele 23 prosent av tamrein gikk tapt i 2017/2018, ifølge en ny rapport fra Mattilsynet.

Dette er økning fra tidligere år.

– Det er ikke hyggelig overhodet, sier Smuk.

– Og i år vil vi antakelig få en enda en del tap fordi det har vært et spesielt dårlig vinterbeite, med mildvær som har ført til at beitene har blitt låst under is, sier Smuk.

Han føler at da har de ikke flere rein å miste – spesielt ikke til løse hunder.

– Et angrep av en hund er så unødvendig som du kan få det.

Politianmelder angrepet

Smuk sier at de ikke vet hvem som eier hunden som angrep, men forteller at de nå vil politianmelde angrepet.

– Om politiet kommer fram til noe vet vi jo ikke, men vi må i alle fall få det registrert.

Rein skambitt av hund

– At reinsdyr blir jaget av hund skjer fra tid til annen, men heldigvis ikke så ofte, sier Jan Arne Pettersen ved Politiets operasjonssentral.

Foto: Privat

Ifølge Jan Arne Pettersen ved Politiets operasjonssentral skjer det fra tid til annen at de får inn meldinger om rein blir angrepet av hund.

– Innimellom har hunder stukket av fra eier, og da kan vi få jaktsituasjoner, sier han.

Han kan også vise til en episode i Alta tidligere i vinter, da to rein ble spist på av hund, og som da måtte avlives.

At reineiere velger å politianmelde dette, forstår Pettersen godt.

– Det er jo et skadeverk, og det er noen som eier de reinene. Det er et tap for dem, sier han.

Hans oppfordring til folk er å respektere båndtvangen og ta vare på dyrene sine.