Snøskredfare i store deler av landet: Fiskevær i Nordkapp fortsatt isolert

Europavei 69 i Nordkapp vil fortsatt være stengt etter at det søndag ble det registrert 17 skred i området. Over store deler av Nord-Norge, samt flere steder i Sør-Norge er det stor eller betydelig snøskredfare mandag og tirsdag.

Snøskred ved Skarvbergvika på E69 i Nordkapp kommune

I Nord-Norge meldes det om betydelig snøskredfare – nivå tre – over hele linjen, helt ned til Svartisen i Nordland. Bildet, som viser snøskredet som gikk over E69 i Nordkapp kommune ved Skarvbergvika er mandag ettermiddag ryddet og åpnet igjen.

Foto: Trond Jøran Nilsen/Statens vegvesen

E69 og flere andre veistrekninger i Nordkapp kommune er stengt på grunn av ras og rasfare. Det har også ført til at fiskeværene nord i kommunen isolert.

– Vår entreprenør har vært inne i området søndag, men forholdene var så ekstreme at de måtte trekke seg tilbake. Det ble registrert totalt 17 små og store skred over vegen på strekninga mellom Smørfjord og Repvåg. Flere er på steder der det aldri tidligere har vært registrert skred, sier prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Finnmark, Kurt Mørk Eriksen.

Både forbindelsen mellom Nordkapp og E6 og vegene mellom Honningsvåg og de øvrige tettstedene i kommunen vil være stengt inntil videre på grunn av ras og rasfare skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Til sammen er 16 veier stengt i Finnmark i morgentimene mandag. Seks veier er kolonnekjørt, men situasjonen vurderes fortløpende på grunn av fortsatt dårlige værutsikter og stor rasfare.

Kart over Nordkapp

Forbindelsen mellom Nordkapp og E6, og veiene mellom Honningsvåg og de øvrige tettstedene i kommunen, er stengt inntil videre på grunn av ras og rasfare.

Seks personer berget ut etter ras

E69 har vært stengt nord for Skarvbergtunnelen siden fredag kveld, da to ras stengte vegen. Tre biler var innesperret mellom rasene, og seks personer ble berget ut av området natt til lørdag. De tre kjøretøyene står fortsatt på vegen.

Søndag hadde man håpet at det skulle være mulig å løse ut skred ved hjelp av helikopter, men forsøket ble avblåst på grunn av dårlige flyforhold. Området nord for Skarvberget regnes som svært rasutsatt.

Statens vegvesen har konkludert med at det ikke aktuelt å åpne noen veier søndag, men vil gjøre en ny vurdering av situasjonen mandag.

– Værmeldingene tyder imidlertid på at forholdene vil være enda dårligere mandag, så det er vanskelig å si noe om hvor lenge veiene vil være stengt, sier Kurt Mørk Eriksen.

Se fullstendig oversikt over stengte vegstrekningene på 175.no

Snøskred ved Skarvbergtunnelen i Nordkapp kommune

Noen av strekningene på E69 og i Nordkapp er nå åpnet, etter å ha vært stengt siden fredag. Statens vegvesen jobber nå med å åpne de øvrige vegene, blant annet ved å utløse skred fra helikopter.

Foto: Trond Jøran Nilsen/Statens vegvesen

Snøskredfare i store deler av landet

Snøskredfaren for Troms og Finnmark ligger på faregrad 3 som er betydelig. Det betyr at det kan gå store naturlig utløste skred.

Over store deler av Nord-Norge, samt flere steder i Sør-Norge er det stor eller betydelig snøskredfare mandag og tirsdag, melder NVE.

I Trollheimen, Romsdalen og Sunnmøre i Møre og Romsdal er det størst snøskredfare. Mye nysnø i kombinasjon med vind gjør at skredfaren er på nivå fire – altså stor, ifølge Norges Vassdrags- og Energidirektorats (NVE) varslingstjeneste varsom.no.

I Nord-Norge meldes det om betydelig snøskredfare – nivå tre – over hele linjen, helt ned til Svartisen i Nordland. Også på Nordenskiöld Land på Svalbard er snøskredfaren på nivå tre.

Det snør ved Skarvbergtunellen fredag kveld

En brøytebil, to personbiler og en varebil ble sperret inne mellom flere skred ved Skarvbergtunellen fredag kveld.

Foto: Espen-André Nystad Hansen / Finnmark politidistrikt

I tillegg til 17 stengte veier i Finnmark er også fylkesvei 52 mellom Skarnes og Skarmunken i Troms stengt. Det samme gjelder deler av fylkesvei 87 i Balsfjord og fylkesvei 91 i Olderdalen i Troms som også er stengt på grunn av snøskredfare.

Også sør i landet meldes det om trafikale utfordringer på grunn av snøskred. Klokken 6 meldte politiet i Innlandet at det har gått et skred over fylkesvei 435 mellom Otta og Nord-Sel. Veien her ble stengt etter skredet. Det er ikke mistanke om at personer er tatt av skredet, melder NTB.