Polarbase er Forsvarets første sivile forsyningsbase

Det sivile næringslivet har nå ansvar for forsyning og lagring av Heimevernets materiell. Den første basen er på Polarbase i Hammerfest.

Petter Jansen og Tor-Rune Raabye

Sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon Petter Jansen (t.v) i samtale med Generalinspektør for HV Tor-Rune Raabye

Foto: Mattis Wennemo/HV/Forsvaret

– Nå blir det enklere enn tidligere. Over mange år har Heimevernet møtt til bestemte lager, fått sin utrustning, fått sine forsyninger og så reist ut i stilling. Nå leveres alle forsyninger de trenger direkte til et oppmøtepunkt ute i stilling. Da kan de reise rett ut dit og så vil forsyningene være der samtidig eller i forkant av når soldaten møter, sier sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, Petter Jansen.

Han tror det nye konseptet vil bety betydelig forbedring av Forsvarets evne til å levere de forsyningene som HV-soldatene trenger i Finnmark.

Polarbase

NorSea Groups Polarbase i Hammerfest leverer lager- og logistikktjenester til olje- og gassindustrien i nordområdene. Nå skal de også stå til tjeneste for Forsvaret.

Foto: Forsvaret

Torsdag 23. juni ble iverksettingen av det nye logistikkonseptet for Heimevernet markert ved Polarbase Hammerfest. Hammerfest var den første sivile basen der beredskapskontrakten mellom Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) og Wilnor Governmental Services ble satt i gang.

Petter Jansen

Administrerende direktør Petter Jansen i Forsvarets logistikkorganisasjon.

Foto: Forsvaret

Høyner beredskapen

Soldatene trenger ikke lenger å møte opp på et lager for å få utdelt utstyr, nå får de det de trenger ved oppsetningspunktet.

– De sivile leverandørene dekker landet vårt bedre enn vår egen organisasjon gjør. De er vant til å levere i Finnmark og andre deler av landet, dermed er det naturlig å se til denne typen organisasjoner når vi skal forbedre beredskapen vår, sier Jansen.

Underleverandør NorSea Group har nå ansvaret for lagring av ferdigoppsatte forsyningscontainere til HV på deres baser over hele landet. Herfra blir de også ansvarlige for å frakte containerne direkte ut til avtalt oppsetningspunkt.

HV-container

Ferdigpakkede containere med HV-materiell vil nå bli pakket, lagret og fraktet av sivile leverandører direkte til Heimeverns-distriktene.

Foto: Forsvaret

– I hovedsak så knyttes det til at de hver dag leverer produkter til det sivile næringslivet, det offentlige eller til industri på havet. Da er de også i stand til å levere hver eneste dag på veldig kort varsel, forsyninger til Heimevernet, sier Jansen.

Viktigste områdene for forsvarssjefen

– Vi starter først og fremst i de delene av landet som er noe av de viktigste områdene som forsvarssjefen har - Finnmark. Så skal vi til Nordbase i Harstad og så videre til andre steder langs kysten. Hele landet skal dekkes i løpet av svært kort tid, sier Jansen.

– Hvor mange baser blir det?

– Det kan jeg ikke si, men vi skal kunne levere til flere enn 200 kompanier omtrent samtidig over hele landet. Det betyr at vi kommer til å ha en god del baser geografisk spredt, slik at vi kan levere raskt til Heimevernsjefen.

HV-soldat ute på øvelse

Heimevernssoldater ute på øvelse.

Foto: Forsvaret

Nå skal lageret virke etter sin hensikt.

– Det hele skal styres av militære sjefer. De sivile vil levere og transportere, mens regien, innholdet og prioriteringene vil i sin helhet skje med militære sjefer.