NRK Meny

Over halvparten skades i reindrifta

– Dette er et svært høyt tall, sier Nils Henrik P. Sara som er tidligere leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). NRL skal offentliggjøre en undersøkelse hvor det fremkommer at over halvparten av dem som jobber i reindriftsnæringen har blitt skadet under utøvelsen. – Det er meget bekymringsfullt, sier Sara til Altaposten.