Ønsker utredning av sykehusplassering i Alta

Til tross for at han er lojal til fylkeslagets avgjørelse om at det nye i sykehuset i Finnmark skal være i Hammerfest, sier Kåre Simensen til Altaposten at han ønsker å åpne for å utrede Alta som sykehusby.

Kåre Simensen (Ap)

Kåre Simonsen sier at han er enig med fylkeslaget, men at han syns resultatene fra en konsekvensutredning må være klare før milliarder investeres.

Foto: Finnmark fylkeskommune/Åserud

Stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) mener det bør gjøres en utredning for hvor et nytt sykehus i Finnmark skal være, selv om fylkeslaget har bestemt at det skal være i Hammerfest.

Han sier til Altaposten at han likevel er lojal til vedtaket som er fattet i Finnmark Arbeiderparti og at han ikke er privatpraktiserende.

Han mener likevel at struktur og lokalisering av sykehuset må konsekvensutredes.

– For meg er det en selvsagt ting at milliardinvesteringer kun kan besluttes ut fra et grundig beslutningsgrunnlag. Vi må vite hva som er beste lokalisering blant annet ut fra demografi og geografi, men også i en helhetlig utredning hvor også øvrige problemstillinger vurderes. Jeg mener at loven stiller klare og tydelige krav om konsekvensutredning, påpeker Simensen til Altaposten.

Finnmark Ap har vært tydelige på at de ikke vil ha konsekvensutredning der også Alta tas inn som et alternativ til Hammerfest. Simonsen mener likevel det er feil å fatte et vedtak før en helhetlig faglig utredning er ferdigstilt.

– Det blir direkte useriøst av Venstre og Trine Noodt å kreve utredning, men ikke vente på konklusjonen. Når man har forhåndskonkludert med at sykehuset skal flyttes til Alta, viser det null respekt for de faglige vurderingene i utredningen partiet krever, sier Simensen til avisen.