Negative til sammenslåing

Nesten 60 prosent av nordlendingene er negative til tvungen kommunesammenslåing. Det viser en undersøkelse gjennomført av InFact på vegne av NRK. De fleste kommuner i nord har sagt nei til kommunesammenslåing. Fylkesmennene skal innen 1. oktober gi sin faglige vurdering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om fremtidig kommunestruktur, basert på lokale kommunale vedtak.