NRK Meny

Nær 600 vågehval skutt

Til tross for en kraftig nedgang i årets kvote, ble det fortsatt skutt mindre vågehval enn kvota åpnet for. Stadig færre hvalfangstskuter fører til at det år etter år tas opp mindre vågehval enn det fangstkvoten åpner for. I fjor var kvoten på 1.286 dyr, mens den i år ble kraftig redusert. I år var kvoten på 880 dyr, mens fangsttallet endte på 591 i år.